Powered by Seat

HOPRG_1985a

„Já jsem dítě štěstěny. Měla jsem krásné dětství a krásně jsem se vdala. Moc ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem manžela potkala – než jsme se vzali, tak jsme spolu tři roky chodili. Bylo mi tehdy osmnáct až jednadvacet, studovala jsem, měla zázemí rodičů, zatím nic nemusela řešit. Jen tu naši lásku. Chodili jsme do divadla, na koncerty, na procházky, jezdili jsme se koupat. On je velký romantik, takže mi pořád nosil kytky, obrázky, dárečky. Ale celé ty tři roky jsme spolu nic neměli! Já jsem věřící, takže jsme čekali až po svatbě. Vím, že dnes na to ti mladí skočí hned na diskotéce, ale podle mě se hrozně okrádají. My jsme sice dlouho čekali, což nebylo snadné, ale byli jsme si potom vzácnější. Více jsme o sebe usilovali, i po svatbě, kdy přišly různé starosti, kdy udeřila realita.“

„Manžel sice Valentýna moc nedrží, to je novodobější svátek, ale mě to dnes trklo do očí. Všude samá srdíčka. Ale tam vám někdy mají hrozné nápisy! Třeba: ‚Za sex‘. Jak to nějaká holka může přijmout? No, já jsem koupila tohle, ‚Pro radost‘. Protože to si s manželem říkáme pořád – hlavně, abychom měli radost.“

/

„I am a child of fortune. I had a beautiful childhood and I also married very luckily. I like to think back about the time when I met my husband – we used to date for three years before we got married. I was eighteen to twenty-one back then, I still studied, my parents supported me and I didn’t have anything to worry about. Only our love. We used to go to theatres, for concerts, for walks, we used to go swimming. He is a great romantic and so he kept bringing me flowers, paintings and little gifts. But for the whole three years, we didn’t sleep together. I am religious and so we waited till after our wedding. I know that the young people today jump on it at a disco but I think they rob themselves a great deal. We had to wait for a long time which was not easy but after that we were more precious to each other. We had to take more care of each other, even after the wedding when all kinds of worries came, when the reality hit.“

„My husband doesn’t really celebrate the Valentine’s Day, it’s a modern holiday, but I noticed this gingerbread today. There were hearts everywhere. But sometimes there were so terrible inscriptions on it! Like: ‚For the sex’. How can any girl accept such a thing? Well, I bought this one that says ‚for joy’. Because that’s what we keep saying with my husband – that the main thing is that we are happy.“