Powered by Seat

HOPRG_1989a

„Já jsem si myslel, že umím fotit, ale v roce 1994 jsem poznal fotografku, která se vrátila z Ameriky, a zjistil jsem, že vůbec fotit neumím. Hned jsem to viděl. Když jsem se ji snažil napodobit, tak to nikdy nedopadlo dobře. Začal jsem tedy pracovat s ní, jako její asistent. K tomu jsem si pořídil velkoplošný tisk a graficky jsem upravoval knihy. Ale před dvěma lety mi začal slábnout zrak. Myslel jsem si, že to je stařecká slepota, ale loni v létě jsem zjistil, že už nic nepřečtu ani s brýlemi. A že už nejsem schopný zaostřit foťák. Na očním mi řekli, že mám ucpanou centrální žílu do oka. Že slepnu a oni to budou jen zpomalovat. Ale že si už nikdy nic nepřečtu. To je pro mě strašná představa. Čekám teď na jednu operaci a pořád doufám. Nechci dopadnou tak, že budu někde stát s nataženou rukou. Říkám si, že budu klidně mít sedmery brýle, dalekohled, čelovku – že možná už v té práci nikdy nebudu ‚oči‘, ale že budu moci být alespoň ‚ruce‘.“

/

„I though I was a good photographer but in 1994 I met a woman photographer who returned from USA and I realized that I was not good at all. I noticed it right away. When I tried to imitate her, the result ware never good. And so I started to work with her as her asistent. I also strarted to do a large format printing and book design. But two years ago my vision started to fade. I thought it was a senile blindness but last summer I realized that I was not able to read even with my glasses on. And that I was not longer able to focus a camera. Doctors told me that my central eye artery was clogged. That I am going blind and that they are only able to slow the process down. But that I won’t be able to read anything anymore. That’s a terrible vision for me. Now I wait for a surgery and I still have some hope. I don’t want to end up standing somewhere like a beggar. I say to myself that I wouldn’t mind having seven pairs of glasses, a binoculars, a headlamp – that at work I may never be ‚eyes‘ again but that I might at least have a chance to be ‚hands’.“