Powered by Seat

HOPRG_1993a

„Já jsem původně muzikant, ale dostal jsem artrózu, a tak jsem se po revoluci začal živit počítači. A samozřejmě jsem na nich začal hrát i hry. Nejdřív hlavně různé adventury, ale postupně i střílečky, RPG-čka, všechno možné. Všechno jsem to hrál, mám toho doma tři banánové krabice. Pořád je ve mně ten malý kluk. Televize mě moc nebere, u té je člověk moc pasivní. Protože po vás nic nevyžaduje. V hrách si alespoň trénuji mozek, protože neustále musím přemýšlet, nacházet nějaká řešení. Ale hlavně je to prostě radost – taková, že u toho pak někdy sedím do čtyř do rána. Až se na mě děti zlobí. Syn je programátor, ten se mi spíš směje. Ale společně v rodině hrajeme deskové hry. To se všichni sejdeme, celá rodina, sedneme si ke stolu a hrajeme. Třeba od šesti od večera do dvou do rána. Vypijeme k tomu pár flašek vína, zasmějeme se. Jen mě někdy děti pozlobí – nedávno se na mě domluvily, poslaly mě do pasti a nechaly mě třikrát umřít.“

/

„I was a musician at first but I got an arthrosis and so after the Velvet revolution I started to work with computers. And, obviously, I started to play computer games. In the beginning I played mainly all kinds of adventure games but later I started with first-person shooters and RPGs. I’ve played it all, I have three banana boxes full of games. There is still the little boy inside of me. I don’t really like TV, that makes you too passive. Because it doesn’t require anything from you. In games I can at least train my brain because I have to think about something all the time, find solutions of various problems. But mainly it’s just fun – to the point that sometimes I sit behind the computer till 4 a.m.. And my children gets angry at me. My son is a programmer, he rather makes fun of me. But we play board games together as a family. We come together, all of us, sit at a desk and play. From six in the evening until two at night. We drink a few bottles of wine, we have a laugh. But my kids tease me sometimes – recently they had made a pact, sent me into a trap a let me die three times in a row.“