Powered by Seat

HOPRG_2001a

„Původně jsme dělali údržbu zeleně, ale to skončilo, a tak jsme hledali, co dělat s traktorem jiného. Oba jsme důchodci, potřebujeme si něco přivydělat, a tak teď už sedm let jezdíme tady na Proseku a rozvážíme letáky. Projedeme se, jsme na vzduchu, nesedíme doma u televize – můžeme mít pocit, že jsme ještě pořád užiteční.“

/

„We used to do a maintenance of greenery before but that ended and so we looked what to do with the tractor. We are both retired, we need to make some extra cash and so the last seven years we’ve been riding around here in Prosek, delivering flyers. We ride around, get some air, don’t sit at home and watch TV – we can have a feeling that we are still useful.“