Powered by Seat

HOPRG_2003a

„I arrived to Prague thirty minutes ago. I got out of the car and now I feel like I’m in a parallel reality. There are people everywhere, there are places to go – in the afternoon we go for a film festival. My everyday life is now two hundred kilometres away, in a small German city. There is not much to do. And on Sundays it’s completely dead. The worst thing is that I’ve started to feel like I’m not really alive either.“

/

„Přijela jsem do Prahy před půl hodinou. Vylezla jsem z auta a teď mi přijde, že jsem se ocitla v paralelní realitě. Všude jsou lidé, je kam zajít – odpoledne jdeme na filmový festival. Můj každodenní život se dnes odehrává dvě stě kilometrů odsud, v malém německém městě. Nic moc se tam neděje. A v neděli je to tam úplně mrtvé. Nejhorší je, že mi tam začalo připadat, že už nejsem živá ani já.“