Powered by Seat

HOPRG_2005a

„I have been in Prague for seven months but I plan to stay here forever. Because I really like it here. I can see that the local people are quite cautious of foreigners, especially when they don’t speak Czech, but I never once felt like I didn’t belong here. I know that I just have to win people’s trust. And I really like the level of honesty of people. In Holland, where I am from, you go to a supermarket and everyone is smiling at you. You are their customer so they have to smile, they know that. They’re being told by their bosses: Doesn’t matter how you feel, you have to be friendly! But you can see it’s all fake. It’s different here, people are being themselves. If they have a bad day, you can tell. You go to buy groceries and it’s: Here is your food, fuck off, go home! I like that.“

/

„Jsem v Praze sedm měsíců, ale plánuji tu zůstat napořád. Protože se mi tu fakt líbí. Vnímám, že místní jsou poměrně ostražití k cizincům – především, když nemluví česky –, ale nikdy jsem nepocítil, že bych sem nepatřil. Vím, že si u lidí nejprve musím získat důvěru. A opravdu se mi líbí, jak jsou tady lidé upřímní. V Holandsku, odkud jsem, jdete do supermarketu a všichni se na vás usmívají. Jste jejich zákazník, a tak vědí, že se na vás musí usmívat. Jejich vedoucí jim říkají: Nezáleží na tom, jak se cítíte, musíte být přátelští! Ale člověk vidí, že to je všechno falešné. Tady je to jiné, lidé jsou sami sebou. Když zrovna nemají den, tak to poznáte. Jdete nakoupit a je to v podstatě: Tady máš to jídlo a teď běž do hajzlu! Mně se to líbí.“