Powered by Seat

HOPRG_2013a

„Máma mi jednou řekla, že chtěla mít sedm synů. A tak je nás sedm bratrů. A máme ještě dvě sestry. A pět nevlastních sourozenců – když mi bylo šest let, tak se rodiče rozvedli. Do té doby jsme devět dětí, rodiče a pes žili v 4+kk. Což nebylo snadné. V pokoji nás bylo pět, ti starší spali na patře. Já jsem celé dětství koukal nahoru a záviděl jim. Vždy jsme spolu hodně soupeřili a rvali se. Zápasili jsme, kdo bude mít navrch. Když jsme třeba měli nějakou rodinou oslavu a někdo zazvonil, tak jsme strašně řešili, kdo půjde dolů otevřít dveře. A samozřejmě jsme museli chodit hlavně my mladší. Často jsme to dost schytávali. Zase se o nás ale ti starší i starali, hlavně nejstarší sestra, kterou jsem bral jako takovou druhou mámu. Dnes si říkám, jaké mám štěstí, že mám tak velkou rodinu. Protože to je pro mě představa bohatství. Naši se rozvedli – a nebyl to vůbec hezký rozvod –, ale se sourozenci všichni navzájem udržujeme vztahy. Nejsme nejlepší kamarádi, ale rozumíme si. Všichni máme podobný humor a všichni jsme takoví extroverti, že když někam přijdeme, tak jsme hned vidět. A když se opijem, tak objímáme lidi.“

„Jednou jsem se bavil s kamarádem-tatérem o tom, co bych si nechal vytetovat. Já obecně tetování moc nemám rád, protože mi přijde, že si lidé nechávají tetovat různé hlouposti. Třeba čínské znaky, kterým nerozumí. A tak jsem přemýšlel: Co je věc, která charakterizuje můj život a o které zároveň vím, že nikdy nezmizí? Přátelství přicházejí a odcházejí, lásky také. Jediná věc, která člověku podle mě vydrží, je rodina. Proto jsem se nakonec rozhodl, že si nechám vytetovat své sourozence. Všechny, od nejstaršího k nejmladšímu, do kruhu. Já jsem teď pár měsíců bez práce, nemám peníze, poslední měsíce jsem trochu nemocný, ale vlastně se o svou budoucnost nebojím. Protože přestože je to dnes tak, že některé ze sourozenců nevidím třeba tři, čtyři měsíce a pak spolu sedíme a na začátku nevíme, o čem si povídat, tak vím, že rodina je pro mě jistota. Když je potřeba, tak držíme spolu.“

/

“My mum once told me she wanted to have seven sons. So we are seven boys. And we have two sisters. And five step-brothers and sisters – when I was six, my parents got divorced. We had been nine kids up until then, our parents and a dog living in a 4-bedroom apartment. It wasn’t easy. We were five kids in a room, the older ones slept on the upper level. I used to look up my whole childhood and envied them. We used to compete with each other and fought together. We fought for having the the upper hand. When we had a family celebration and someone rang the bell, we talked so much about who would go downstairs to open the door. And it was obviously the younger ones who had to go. It was us who were in for it. But on the other hand, the older took care of us, mainly the oldest sister whom I took for the second mum. Today I think how lucky I am that I have such a big family. Because that is my idea of wealth. Our parents got divorced – and it wasn’t a nice divorce – but with my siblings we work on our relationships. We’re not best friends but we get along. We have a similar sense of humor and we’re all such extroverts that whenever we come someplace, we get attention. And when we get drunk, we hug people.”

„One day I talked with my friend, a tattoo artist, about what kind of tattoo I would consider to have. I don’t really like tattoos because I think that people get tattooed with all kinds of nonsense. For example Chinese signs they don’t understand. And so I thought: What is the thing that defines my life and at the same time I know that it won’t ever disappear? Friendships come and go, loves do too. I think that the only thing that remains in a man’s life is his family. That’s why I decided to get a tattoo of my siblings. All of them, from the eldest till the youngest. In a circle. I’ve been jobless, without money and a bit sick for the last few months but I’m not really afraid of my future. Because even though I don’t see any of my siblings for a couple of months sometimes and when we see each other, we don’t know what to talk about at first, I know that my family means a certainty for me. When it is needed, we stand together.“

HOPRG_2013c

Sourozenci / Siblings