Powered by Seat

HOPRG_2014a

„Já jsem takzvaný prepper. V Americe to jsou takoví ti magoři, co sedí na bednách s konzervami, leští M16 a čekají na Soudný den. My tady v Čechách jsme spíš takoví zahrádkáři a chovatelé drobného zvířectva. Snažíme se o potravinovou a energetickou soběstačnost. Přes tu jsem se k tomu dostal já, protože pracuji jako revizní technik elektroinstalací – tady v tom ruksaku mám veškeré vybavení. Začalo to, když jsem kdysi pracoval v jedné bance, kde byla obrovská serverovna, která produkovala ohromné množství tepla. To bylo nutné vytáhnout ven a někde ho zmařit, vypustit do vzduchu. To se tam složitě dělo, ale zároveň tam v té budově byl pod každým umyvadlem průtokový ohřívač vody. Donutilo mě to zamyslet se, co to je energetická bezpečnost, energetická soběstačnost, nenáročnost. Dostal jsem se díky tomu k ‚Rozpadlíkům‘, skupině lidí vzešlé z diskuzního vlákna nazvaného ‚Rozpad‘, které bylo původně – než se osamostatnili – na fóru střelectví. Přes ty moje volty, ampéry a ohmy jsem se dostal do zvláštního světa lidí, kteří počítají s tím, že veškeré technologické výdobytky civilizace jednou přestanou fungovat. A z mé profese vím, že se to dost dobře může stát. Není to jen nějaké strašení, my jsme tady několikrát za rok na hraně blackoutu. V elektřině totiž musíte mít v rovnováze výrobu a spotřebu. Jakmile tu rovnováhu ztratíte, tak se síť zbortí. Většina lidí si neuvědomuje, jak je to citlivé, zranitelné. Zatím to tu rozdýcháváme jen proto, že tu máme z dob komunismu předimenzovanou rozvodnou síť. Jsem si prostě vědom toho, že tu jsou věci, které neovlivníme. Neznamená to sedět na těch bednách s konzervami, ale je dobré vědět, že když dojde k blackoutu, tak ještě týdny až měsíce bude fungovat zemní plyn. Protože ty zásobníky ještě dlouho poběží na naftu. Že ale přestanou fungovat čerpadla, čističky odpadních vod, že nepoteče voda. Že bude dobré udělat latrínu a nechodit na záchod napojený na kanalizaci. Protože jinak všichni brzy zhebneme na infekční nemoci. Že bude lepší utéct z města pryč. To já utíkám už teď, do města jezdím jen vydělávat peníze. Jinak mám svoji zahrádku, mám doma zásobu jídla, mám elektrocentrálu, mám fotovoltaiku. Snažím se být méně zranitelný, připravený na cokoliv, co může přijít. V ruksaku třeba nosím neustále lékarničku – abych byl připraven, kdyby někdo zkolaboval. Mám tam bundu – kdyby pršelo. A mám tam speciální kapsu s bonbóny – to kdyby přišly děti.“

/

„I am a so-called prepper. In the United States, these are the nutcases who sit on boxes of canned food, polish their M16′s and wait for the Judgement Day. We in Czech republic are more like gardeners and breeders of small animals. We make an effort to achieve food sovereignty and energy self-sufficiency. That’s how I got myself to this because I work as an electrical inspector – all my tools are in this backpack. It started for me when I worked in a bank where they had a huge server room that produced tremendous ammount of heat. They had to take it out of there and dump it in the air. Which they did, in a complex way. But at the same time there was a water heater under each sink in the building. That made me think about terms like energy security, energy self-sufficency and frugality. Thanks to that I got into a community of ‚Decay-ers’, a group of people that emerged out of a discussion thread named ‚Decay‘ which was founded on an on-line shooting forum and later got seperated as a unique website. My volts, ohms and amps got me into a strange world of people that expect all the technological achievements of mankind to stop working one day. I know from my job that it’s something that can easily happen. And it’s not just about making people scared – our country is on the edge of a blackout several times per year. In electricity you need to have a balance between production and consumption. As soon as you lose the balance, the grid collapses. Most of the people don’t realize how fragile and vulnerable it is. So far we’ve been overcoming it only because the communist regime made the electrical grid excessive. Simply put, I am aware that there are things out of our control. It doesn’t mean that we should sit on the boxes of canned food but it’s good to know, for instance, that when there is a blackout, natural gas will work for several more weeks or even months. Because the gas storages have a lot of diesel oil in them. But pumps and sewage treatment plants will cease to work and there will be no water in the tap. It’s good to know that one should build a latrine, not to use toilet connected to sewage system. Because if you do, we all die from infection diseases. It’s also good to now that it will be better to run out of a city. I do that already nowadays, I come to the city just to make money. I live outside of it, have my garden, my food supply, power generator and photovoltaic system. I strive to be less vulnerable, ready for whatever may come. In the backpack I have a first-aid kit – to be prepared in case anyone collapses. I have a jacket in there – in case it rains. And I have a special pocket with candy – that’s in case kids come.“

__