Powered by Seat

zhasni_online_1c

(1/3) „Pro mě jako pro lesbu bylo online seznamování vždy hrozně důležité. Já jsem z jižní Moravy, z maloměsta, a internet byl pro mě v dospívání jediné spojení se světem. A především s dalšíma holkama, co jsou na holky. Celý můj coming out, to, že jsem začala randit s holkama, v podstatě způsobil internet. Můj první vztah vypadal tak, že jsem si tři měsíce ve čtrnácti psala s holkou, kterou jsem potkala na jednom diskusním fóru ve vláknu ‚lesbická láska‘. Strašně jsem se do ní zamilovala. Přitom jsem ji naživo nikdy nepotkala a za celou dobu, co jsme si psaly, jsem viděla jen asi dvě její fotky. Zpětně si myslím, že to možná byl nějaký padesátiletý týpek, co seděl doma a bavil se tím. Ale pro mě to tehdy znamenalo úplně všechno. Bylo to pro mě sebeurčující, skrze to jsem si definovala svoji lesbickou identitu. Já jsem se tehdy potřebovala vnitřně vyoutovat, ubezpečit se sama před sebou, že jsem lesba. Takže třeba první orgasmus jsem měla online. Během chatování s touhle holkou / tímhle padesátiletým týpkem. Dlouho jsem holky potkávala výhradně tímhle způsobem, protože jsem nevěděla, kde je reálně hledat.“

„Být v realitě pro mě bylo dost nepříjemné. Já se veřejně vyoutovala dost brzo, už na základní škole. Tím, že jsem hodně otevřená a nejsem zvyklá lhát, tak ve chvíli, kdy jsem si řekla ‚OK, takhle to tedy je‘, jsem to o sobě začala i říkat. Řekla jsem to svým dvěma kamarádkám, které tomu nevěřily, a tak to řekly všem ve škole. Prošla jsem si pak docela brutální šikanou, ale brala jsem to v tom prudérním prostředí jako vlastní osobní aktivismus. Na gymnázium jsem šla do vedlejšího maloměsta už s tím, že to tam ty děcka věděly. V té době jsem jednou jela na vinobraní, kam se sjížděli mladí i dospělí, a měla tam první reálný kontakt s dívkou. Zakoukaly jsme se do sebe s jednou slečnou, potkaly se na záchodcích a líbaly se. V tu chvíli tam ale přišla její kamarádka a reagovala stylem: ‚Co to sakra děláš?!‘ Ta holka, se kterou jsme se líbaly, mě odstrčila a řekla: ‚Fuj, ty lesbo!‘ Dnes je z ní otevřená lesba, ale tehdy se od toho chtěla distancovat. Prudérní okolí totiž nejvíc tlačí na samotné homosexuály. Šikana pro mě v dospívání byla strašně nepříjemná – když mi kradli sešity a psali do nich ‚lesbo, jdi do plynu!‘ –, ale pořád to nebylo tak strašné, jako když se mi tohle stalo od homosexuálního člověka. Navíc během momentu, který pro mě byl hodně intimní. A v rámci poznávání sebe sama hodně důležitý. Tohle byl prostě můj absolutně nejhorší zážitek z dospívání, dodnes se kvůli tomu bojím oslovit holku na ulici. A přesně takovéhle zážitky mě pak ještě víc vedly na internet. Protože to pro mě byl ‚safe space‘, bezpečné místo, kde nikdo nezpochybňoval, jaká jsem. Místo, kde jsem si mohla určitým způsobem vyfiltrovat lidi a říct si, s kým se budu bavit, s kým se budu seznamovat. Cítila jsem, že tam můžu být sama sebou. To je něco, co v té mé žité realitě nikdy moc nešlo.“

/

„Being a lesbian, online dating has always been very important for me. I come from South Moravia, from a little town, and when I was growing up internet was the only connection with the world for me. And especially the only connection with other girls who liked girls. My whole coming out was basically caused by internet. The first relationship I had was that at fourteen I chatted with a girl I’d met online on a discussion forum’s thread ‚lesbian love’. I fell in love with her, big time. But I never met her in person and I saw only two photos of her over the time we talked. Now I think it’s possible that it was some fifty-year old dude who sat at home and had a laugh. But it meant everything for me back then. It was a self-defining moment for me, I defined my lesbian identity through that. I needed to make a personal coming out, to make sure that I was in fact a lesbian. So I experienced my first orgasm online. During a chat with this girl / this fifty-year old dude. For a long time I used to meet girls solely this way because I didn’t know where to find them in reality.“

„I felt quite uncomfortable in the reality back then. I went through my coming out quite early, when I was still at the elementary school. Since I’m a very open person who is not used to lie, the moment I told myself ‚OK, this is the way things are’, I started to tell others. I told it to my two friends at first. They didn‘t believe me and so they told everybody else at school. I was being bullied quite brutally then but I saw it as my personal activitsm in the prudish environment. When I started to go to a high school in a neighbouring town, I was aware that the kids already knew about it. Around that time I went for a grape harvest where both youngsters and adults used to come, and I had my first real contact with a girl. Me and one girl fancied each other, met in the public bathroom and we were kissing. At that moment her friend walked in on us and her reaction was: ‚What the hell are you doing?‘ And this girl I kissed pushed me and said: ‚Ugh, you’re dyke!‘ Today she’s an open lesbian but back then she wanted to distance herself from it. Because a prudish environment make the biggest pressure onto the gay people themselves. It was unpleasant that I was bullied in my teen’s – when they used to steal my notebooks and write ‚die in a gas chamber, dyke!‘ – but it was still not so horrible as when this happened to me from a gay person. In the middle of a moment that was very intimate for me. And very imporant in discovering of myself. This was simply my absolutely worst experience of my pubescence. Because of it, I’m still afraid to approach a girl on a street. And these were exactly the kind of experiences that led me on internet. Because that was a ‚safe space‘ for me, a place where nobody questioned the way I am. A place where I could filter people and choose whom would I talk to, whom would I meet. I felt that I could be the real me in there. That’s something that was always hard to achieve in my lived reality.“

__

Příspěvek je součástí projektu Zhasni!, prvního původního podcastu z produkce Český rozhlas, konkrétně Radio Wave. Každých čtrnáct dní nové téma z oblasti sexu a intimity, nový audio podcast, nové články a videa na webu. Sledujte www.zhasni.cz

/

The post is a part of „Zhasni!“ („Switch off the light!“), first original podcast series of Český rozhlas‚s Radio Wave. Every two weeks there’ll be a new topic connected with human sexuality and intimity, a new audio podcast, new articles and videos on the website. Follow www.zhasni.cz