Powered by Seat

HOPRG_2040a

„Já se na takové povídání cítím být moc obyčejný. Protože můj příběh je takové to klasické: Narodil se, oženil se, umřel. Když to na konci sečtete, tak tohle je příběh většiny lidí. A vždy byl. Dnes se jen možná mezitím párkát podíváte k moři, zprudíte své pubertální děti a oni zprudí vás.“

/

„I feel too mundane for such talks. Because my story is the obvious one: Was born, got married, died. When you count it up at the end, that’s a story of most people. And has always been. Just these days you might go to a beach a few times in between, annoy your pubescent kids and let yourself be annoyed by them.“