Powered by Seat

HOPRG_2043c

(1/3) „Ještě před rokem jsem byl docela úspěšný člověk. Shodou různých okolností jsem ale přišel téměř o vše: O manželku, o dvě děti, o zaměstnání, o dům. Ani nevím, kde začít. Já jsem nikdy nepil, nekouřil, byl jsem sportovec, který jezdil do práce na kole. Veškerý volný čas jsem věnoval rodině, dětem, a sedmnáct let jsem si myslel, že to tak dělám dobře. Z pohledu dětí těžko říct, ty rostou a vyvíjejí se, ale minimálně vím, že manželka hledala něco jiného. Mentálně jsme se v jednu chvíli začali rozcházet. Nejprve jsem nevěděl, co se děje, ale cítíl jsem určité pnutí. Můj vnitřní hlas mi říkal: Tady je něco špatně. Ale protože jsem měl různé povinnosti, v práci a v domácnosti, tak jsem tomu nedával váhu. Pak jsem si ale začal všímat různých signálů a dávat si je do souvislostí: Manželka byla učitelka angličtiny, objížděla firmy a učila různé manažery. Jednoho dne jedu autem, v zatáčce se na zem vysypou její učebnice, které leží ledabyle na druhém sedadle, začnu je sbírat, vypadnou z nich papíry, začnu je číst a uvědomím si, že čtu milostné dopisy. Tak si říkám: Aha, asi se něco děje. Stává se ze mě takový pozorovatel situace. Neříkám vůbec nic, dělám to, co dosud, ale všímám si, co se okolo mě děje. Skládám jeden střípek za druhým: Naše platy byly v té době podobně vysoké, ale neustále byla bez peněz. A pořád někde lítala. Takže celou domácnost mám v podstatě na starosti já, ona má za úkol držet lednici plnou, ale tam už je jen víno a feferonkový salát. Na naši společnou e-mailovou adresu mezitím vybíhají různá potvrzení hotelových rezervací. Ale nechci tomu věřit, jsem naivní, a říkám si: Já jsem si nic neobjednával! Pak mi známý říká: Jel jsem támhle a stálo tam dopoledne vaše auto. Kolegyně říká: Viděla jsem tvoji manželku s nějakým chlapem. Já říkám: Vždyť ona spoustu chlapů učí… Poslední dva roky, co jsme spolu žili, jsem už věděl, že mě podvádí, ale kvůli dětem jsem to chtěl všechno zachovat. Ona se tehdy už jezdila domů jen převléct, o děti jsem se staral jen já. Když ráno odcházela do práce – anebo kam –, tak už nás ani nezdravila. K dětem byla jak macecha, mě dva roky neoslovila jménem. Zabouchla za sebou dveře a odešla. Já jsem mezitím dětem chystal snídaně, s malým synem jsem spával, držel ho v noci za ručičku. Když mě někde potkali známí, tak s dětmi. Jezdil jsem s nimi na takové ty jízdy historickým vlakem, kde nás už znali, a ptali se: ‚Zase bez manželky?‘ ‚No jo, víte, ona nemá čas…‘ Snažil jsem se před dětmi nedávat nic najevo, aby to na ně nedopadlo. Ale o to více to dopadlo na mě.“

/

“A year ago I considered myself a fairly successful man. Due to some circumstances, I lost nearly everything: my wife, two kids, my job and a house. I don’t event know where to start. I have never been a drinker, neither a smoker, I did a lot of sports and cycled to work. I dedicated all my life to my family, my kids and for seventeen years I thought that I had been doing a good job. I can’t say it from the perspective of my kids, they’re still growing up, but I can be sure that my wife looked for something else. We started to go in different directions at some point. At first I didn’t know what was going on but I felt some kind of a tension. My inner voice told me: There is something weird going on. But I had a lot of duties – at work and at home, too – so I didn’t give it much importance. But then I started noticing various signals and I put them together: My wife was English teacher, she worked in several companies and taught various managers. One day I drive my car, I take a turn and some English textbooks fall on the floor from the other seat. I start to collect them and some pieces of paper fall out. I start to read them and realise they’re love letters. So I think: Well, something is going on. I become an observer of the situation. I don’t say a word and do what I’ve been doing so far but notice things around me. I collect one piece here, one piece there: At that time, our salaries were quite high but she was constantly out of money. And she was away all the time. So I had to run the household while she was in charge of keeping the fridge stocked. But there was just wine and hot pepper salad. On our shared e-mail account, there are various hotel booking confirmations coming. But I don’t want to believe it, I’m so naive and I think: But I didn’t book anything! Then a friend tells me: I went there and saw your car. A colleague of mine tells me: I saw your wife with a guy. And I reply: But she’s teaching a lot of them… Last two years when we lived together, I knew she was cheating on me but I wanted to keep the marriage for our kids’ sake. At that time she came home only to get changed, I took care of the kids. When she was leaving for work – or wherever she went – she didn’t even say good-bye. She was estranged to the kids and she didn’t even call me by my name. She slammed the door and left. I was the one who prepared the breakfasts for the kids, I used to sleep with our little son, held his hand at night. When our friends met me, it was with the kids. I used to take them for historical train rides where they already knew us and asked: ‘Again without your wife?’ ‘Well, you know, she’s busy…’I tried to keep everything away from the kids so that they weren’t hurt. But I became the one who was hurt real bad.“