Powered by Seat

HOPRG_2044a

„Můj život se s dětmi krásně zpomalil. Sice se s nimi člověk nalítá, ale cítím se dnes daleko líp než dřív, kdy jsem pracovala. Dělala jsem v reklamě, bylo to hodně rychlé, bylo toho moc. Samé konference, schůzky, přípravy, temíny. Nejdřív mě to bavilo hodně, pak mě to bavilo míň a pak jsem zjistila, že přestože novinka střídá novinku, tak to je furt to samé dokolečka. A přestalo mi to dávat smysl. Teď naopak to naplnění cítím každý den. Sedím, koukám jak si děti hrají a najednou mám čas si uvědomit, že fouká příjemný vítr, že támhle v dálce kuňkají žáby a že vlastně i zpívají ptáci. Našla jsem se v tom. Z ničeho nemám stres, nic mě netlačí. Všechno je tak, jak má být.“

/

„When the kids came, my life has slowed down in a beautiful way. One has to run around them a lot but I feel much better now than I did when I had a job. I used to work in advertisement, everything was very fast, there was a lot of things happening. There were conferences all the time, meetings, preparations, deadlines. At first I enjoyed it a lot, than I enjoyed it less and then I realized that even though there was one novelty after another, it was the same work over and over again. It stopped to make sense to me. Now I feel the sense of fulfillment every day. I sit, watch my kids play and suddenly I have time to realize that there’s a pleasant wind blowing, that there are frogs croaking over there, that there are in fact birds singing. I’ve found myself in it. I’m not stressed from anything, there’s no pressure. Everything is just as it should be.“