Powered by Seat

zhasni_coming_out_hop_03

(3/3) „Nemůžu říct, že bych byl se svou sexualitou stoprocentně srovnaný. Je to u mě hrozně dlouhá a pomalá cesta. Jedna věc je přiznat si to, druhá smířit se s tím a přijmout to. Já cítím, že už to mám, že už jsem skoro na konci té cesty, ale pořád se v hlavě srovnávám s tím, že jsem něčím jiný. Ten stav jde špatně popsat, ale dohnal mě před pár lety už i k tomu, že jsem přemýšlel, jestli nezkusím být chvilku s holkou. To už pominulo, ale občas ve mě stále něco zazvoní, rozsvítí se taková zvláštní kontrolka. Hlavně na začátku vztahů, kdy někoho potkám, líbí se mi, ale zatím to není ‚láska‘. Když se v takové chvíli schyluje k tomu, že spolu budeme něco fyzicky mít, tak se na sebe najednou podívám shora a říkám si: Co to jako děláš? To přeci není přirozený, ne? Stalo se mi to zrovna nedávno. Je to hrozně zvláštní pocit. Cítíš k tomu druhému něco hezkého, přitahuje tě, chceš s ním být, ale najednou ti přijde nepřirozené, když ti dá pusu. Ještě jsem nerozklíčoval, čím to je. Ale je to těch pět procent, které mi zbývají zdolat.“

/

„I cannot say that I’m one hundred percent in terms with my sexuality. It’s a very long and slow way for me. It’s one thing to admit it to oneself but another to come in terms with it and accept it. I feel that I’m almost there, at the end of that path, but I still struggle in my mind with being somehow different. It’s difficult to describe the state but a few years back it has led me even to a thought of having a girlfriend for a while. That has passed but sometimes I still feel a ring inside of me, a strange warning light being lit up. It happens especially at the beginning of relationships when I meet someone whom I like but it’s not yet ‚love’. When it’s coming to a point of having a physical contact with each other, I suddenly see myself from above and I say to myself: ‚What the hell are you doing? That’s not natural, is it?‘ It happened to me just recently. It’s a very strange feeling. You feel something nice to the other person, you are attracted to him, you want to be with him but suddenly you feel unnatural when he give you a kiss. I haven’t yet understood why that happens. But it’s the remaning five procent that I need to plough through.“

__

Další díl cyklu Zhasni se jmenuje „Coming out – coming in“.

/

Another episode of Zhasni project is called „Coming out – coming in“.