Powered by Seat

HOPRG_2059a

„Tři roky jsme byli manželé a všechno bylo v pořádku. Ale je pravda, že když jsme se brali, tak jsme se zas tak dobře neznali. Přestože to dnes nevypadá, tak já dělala aktivně sporty – veslovala jsem, plavala, tancovala v tanečním souboru. Byla jsem tím vším vytížená a neměla čas na to řešit nějaké vdávání. Pak se ale najednou všechno okolo vdávalo, a tak jsem se také vdala. Dnes vím, že má něco do sebe, že by člověk měl znát rodinu svého partnera, vědět o něm víc, než mu on sám řekne. Protože když jsem byla těhotná se synem, tak muž začal pít. Byl to stavební inženýr a jeho podřízení ho velmi rádi zvali na štamprlata. Přišel domů, dřív než mu končila pracovní doba, a já už slyšela, jak si u dveří dlouho čistí boty na rohožce. To už mi vždy bylo jasné, co se děje. Bumbal, bumbal a já dítě nechtěla vychovávat s takovým člověkem. Ale snažila jsem se to manželství zachránit, nebrat synovi otce. Už v těhotenství jsem s ním prodělala protialkoholní seminář. Ale i tam mi pan docent řekl: ‚Nevěřte mu. Jestli máte tu sílu, rozveďte se.‘ Díky panu docentovi jsem od něj nikdy nedostala ani facku. Řekl mi: ‚Buďte ve střehu, protože když tihle lidé uhodí poprvé, tak to s vámi bude špatné. Když jsem byla v osmém měsíci, tak jednou přišel a říká: ‚Ty vždycky takhle zbledneš, když přijdu domů! Kolegové mi říkají, abych ti vždycky jednu natáhl a že bude klid.‘ No, nenatáhl on, natáhla jsem já. Trošku jsem ho zbila. Víte, on to byl strašně roztomilý člověk, ale v opilství nevěděl co dělá. Druhý den se na sebe podíval, měl pár modřin, a říkal: ‚Jak tys to zvládla, v tom svém stavu?‘ Řekla jsem mu: ‚Zvládla. V životě na mě nezkoušej vztáhnout ruku!‘ Všichni mi říkali: ‚Víš, až se dítě narodí, tak on se možná změní.‘ Změnil se, deset měsíců to držel v mezích. Pak ale jednoho dne přišel, podnapilý, postavil se nad postýlku a začal synovi vykládat: ‚Víš, já občas piju a mamča vždycky zbledne! No jó, to si musíte zvyknout.‘ Nezvykla jsem si. A přestože jsem pak syna vychovávala sama, přestože to bylo ohromně těžké, tak jsem za to dnes ráda.“

/

„We were married for three years and everything was fine. But it’s true that we hadn’t known each other that well when we got married. Even though it doesn’t look like it today, I used to do a lot of sports – I rowed, swam and was active in a dance group. I was very busy with all that and I didn’t have time to think about marriage. But then everybody were suddenly getting married and so I did too. Now I know it makes sense to know the family of the partner, to know more about him than he himself says. Because when I was pregnant with our son, he started to drink. He was a construction engineer and his subordinates really liked to invite him for shots. He used to come hom before the end of his working hours and I heard how he lengthily cleaned his shoes on a doormat. Right at that point it was clear to me what was going on. He drank and drank and I didn’t want to raise my child with such a man. But I tried to save the marriage, not to take a father from my son. Already at the time of my, I underwent an anti-alcohol seminar with him. But even there, the lecturer told me: ‚Don’t believe him. If you find the strenght, divorce him.‘ It was thanks to the lecturer that I never got a slap from him. Because the lecturer told me: ‚Be cautious because once such people hit you for the first time, you’ll end up badly.‘ When I was eight-month pregnant, he once came home and said: ‚You always get so pale when I come home! My colleagues tell me that I should give you a slap and you’ll be alright.‘ Well, he didn’t, I did. I beated him up a bit. You know, he was a very adorable man. But when he was drunk, he didn’t know what he was doing. The next day he looked at himself and his bruises and said: ‚How did you even manage to do that, in your condition?‘ I said: ‚I managed. Don’t you ever lay a hand on me!‘ Everybody used to tell me back then: ‚Maybe he’ll change once the baby gets born!‘ He did change, for ten months he kept in within certain limits. But then he came home one day, drunk, stood over our son’s cot and started to tell him: ‚You know, I sometimes drink and your mummy always get so pale! Yeah, well you just have to get used to that!‘ I didn’t. And even though it meant that I raised my son on my own, even though it was terrible hard, I am still glad I didn’t.“