Powered by Seat

HOPRG_2066d

„Já jsem nejstarší, takže se musím o obě starat. Hlídat je, aby neměly v ruce nůž. Hraju si s nimi, tím je zabavuju a oni pak třeba jedí máslo, jako Maruška. Ona vždycky jí máslo. A Betynka vždycky najde nějakou malou hračku a chce ji sníst. Takže já ji tu hračku vždycky vezmu. Už jí rostou zuby. A mně se kejvou zuby. A Maruščiny zuby jsou normální. A teď se na něco zeptejte Marušky.“

(Maruška utíká)

„A taky máme doma pulce, jednu žabku, taky oblovky a zahradní šneky. A hrajeme si na zvířata. Já jsem paníček a Maruška je moje kočička. Nebo já jsem její kočička a ona můj páníček. Mám doma velký bedny s dinosaurama a zvířatama. Mám třeba takhle malý černý pavoučky a takhle velký zelený pavoučky. A mám papírovou farmu, kde jsou papírová zvířata. A po prázdninách si koupíme křečka nebo králíčka.“

(pobíhá s Maruškou)

Ještě tě k tomu něco napadne?

„Ne, nenapadne. Už nic nevím. Betynka řekne do mikrofonu (dělá rukou mikrofon, mluví za Betynku): ‚Taky nic nevím.‘ Máma řekne:“

„Taky nic nevím.“

„Maruška řekne:“

„Taky nic nevím.“

„Betynčina nožička řekne: ‚Taky nic nevím.‘ A vy?“

Já taky nic nevím. Jen mi ještě řekni – kdybys měl být nějaké zvíře, jaké by to bylo?

„Anakonda. Protože si hned pochutnám na nějakých aligátorech. Mňam! Ještě si na ně dám pepř a sůl, pozvu celou svoji rodinu a ham, ham!“

/

„I’m the oldest so I have to take care of both of them. To watch over them so that they wouldn’t have a knife in their hands. I play with them, keep them busy and then they eat butter, for example, as Maruška do. She always eats butter. And Betynka always finds some little toy and wants to eat it. And so I always take the toy from her. Her teeth are already growing. And my teeth are swaying. And teeth of Maruška are normal. And now ask Maruška something.“

(Maruška runs away)

„And we also have tadpoles at home, one small frog, African giants snails and Roman snails. And we play play animals. I’m a mastder and Maruška is my kitty or she’s my master and I’m her kitty. I have a big boxes with dinosaurs and animals at home. For example, I have this small black spiders or this big green spiders. And I have a paper farm with paper animals. And after the summer holidays we’re going to buy a hamster or a rabbit.“

(he runs around with Maruška)

Anything else you can think of?

„No, nothing. I don’t know anything anymore. Betynka will say into a microphone (he makes the microphone with his hand and speaks for Betynka): ‚I also don’t know anything.‘ Mom says:“
„I also don’t know anything.“

„Maruška says:“

„I also don’t know anything.“

„Betynka’s little foot says: ‚I also don’t know anything.‘ And you?“

I also don’t know anything. But tell me one more thing – if you were an animals, what would you be?

„Anaconda. Because I would enjoy eating some aligators. Yummy! I would flavour them with salt and peper, invite my whole family over and yum, yum!“