Powered by Seat

HOPRG_2074a

„Současný svět je zahalen temnotou zlého ducha. Dva tisíce let a Ježíš Kristus ještě nepřišel. A čili zlý duch by byl připraven říci: Já jsem zvítězil! Ale…“

Než se pán nadechl k pokračování, tak přijela dvaadvacítka, na kterou čekali. Mířili na mariánskou pouť k Poděbradům. Ještě než nastoupili do tramvaje, tak mi do rukou dali obrázek Panny Marie. Stálo na něm: „Ó, Maria bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

/

„The contemporary world is shrouded by the darkness of an evil spirit. Two thousand years have passed and Jesus Christ haven’t made his second coming. Which means that the evil spirit could be prepared to say: I’ve won! But…“

Before the man took a breath to continue his speech, a tram number 22 arrived, the one they’d been waiting for. They were headed for a Marian pilgrimage near Poděbrady. Before they got into the tram, they gave me a picture of Virgin Mary. It says: „O Maria, conceived without a sin, pray for us who take shelter in you.“