Powered by Seat

HOPRG_2069b

„Nesdělená radost je horší než nesdělený smutek. V mém životě byly obrovské překážky, obrovské tragédie, obrovské ztráty. Já jsem byla mimo jiné pilotka ultralehkých letadel a můj muž se v letadle zabil. Ale nechci mluvit o věcech, které každý člověk tak či onak prožívá. Se vším si umím poradit sama, proto stále studuji. Jsem doktorka přírodních věd, studovala jsem filozofickou fakultu a na lékařské fakultě jsem obhájila vědeckou hodnost. A dnes chodím na univerzitu třetího věku. Nedávno jsem se začala učit malovat. Miluji život ve všech podobách. A dávam to najevo. Miluji barvy, jsou pro mne jako opium. Jako Slunce. Často za mnou přijdou známé a řeknou: ‚Já jsem si zkusila vzít červené punčochy a barevnou sukni, jako máš ty, a všechno se mi najednou rozzářilo!‘ Moje heslo zní: Čím starší, tím kratší sukně!“

/

„An unuttered joy is worse than an unuttered grief. There has been a great obstacles in my life, a great tragedies, a great losses. Among other things, I was a pilot of ultralight aircrafts and my husband died in a plane crash. But I don’t want to talk about things that every person experiences in one way or the other. I can handle everything on my own, that’s why I keep studying. I am a doctor of natural sciences, I studied at the Faculty of Philosophy and I have a scientific degree from the Faculty of Medicine. And now I attend a university of the third age. I also started to learn painting recently. I love all the aspects of life. And I show it. I love colours, they’re like opium to me. Like the Sun. It happens a lot that my friends come to me and say: ‚I tried to take on red stockings and a colourful skirt, to dress like you, and everything suddenly brightened up!‘ My motto is: The older I’m, the shorter skirt I wear!“