Powered by Seat

zhasni_9_1_hop

(1/3) „Starší brácha jednoho dne přinesl domů pornočasopis. Jelikož jsme měli velmi otevřené rodiče, kteří s námi o sexualitě mluvili, tak jsme si tehdy sedli a oni vysvětlovali, o co jde. Ale nakonec řekli: ‚Tohle mít nemůžete, na to jste ještě moc mladí.‘ Nevím, kolik mi mohlo být, ještě jsem ani nebyl v pubertě, ale pamatuji si, že přestože jsem ještě ani netušil, co to je sex, tak jsem z toho byl vykulený a říkal si, že to je zajímavá věc. Pak střih, o pár let později, mohlo mi být čtrnáct, měl jsem vlastní pokoj a dostal počítač s přístupem k internetu. Měl jsem k tomu nonstop přístup, a tak se to najednou začalo hrnout. Ve čtrnácti je kluk v tomhle nejvíc ohrožený, protože mu v mozku vybouchnou hormony a neuronové cesty. Začal jsem nad pornem masturbovat. Nejdřív jednou, dvakrát týdně. V té době jsem měl poprvé dlouhé vlasy a holky si mě začaly všímat. Měl jsem tehdy i svůj první sex, ale trval jen pár vteřin. Zalekl jsem se. To byla první frustrace. Na střední škole jsem začal být frustrovaný z učení a naučil jsem se v pornu si to vynahrazovat.“

„Občas jsem v dospívání s někým chodil, ale nikdy to v nic pořádně nevyústilo. Když se na to podívám zpětně, tak to bylo i tlakem, který jsem cítil od kamarádů a z médií. Styděl jsem se svléknout před holkami, protože jsem na břiše neměl pekáč buchet, nebyl jsem nařáchlý a nebyl si jistý velikostí svého penisu. Kamarádi už ve čtrnácti povídali o svých sexuálních zážitcích, mnozí z nich určitě zveličovali nebo i lhali. Já jsem ještě moc nevěděl, o co jde, a tak jsem si říkal: ‚Ty vole, to je špatný!‘ Pamatuji se, že jednou jsme byli s kamarády na chatě, byl tam i jeden, který už měl různé sexuální zkušenosti, a mě tam sbalila holka, se kterou on v minulosti něco měl. Žárlil na mě, protože on byl alfa samec naší skupiny. A tak když jsem byl s tou holkou v pokoji a lízal jí vagínu, tak jsem najednou uslyšel, jak na zahradě ten kamarád říká: ‚On má malý péro!‘ Skrz podobné věci se mi neustále potvrzovala určitá moje nedostatečnost. Kdykoliv jsem se ocitl s holkou v posteli, tak jsem měl tyhle myšlenky v hlavě a nikdy se mi ani nepostavil. Okolo osmnácti jsem potkával krásné holky, ale už jsem vůbec nebyl schopný něco s nimi mít. Na internetu jsem ale měl přísun přesně takových holek, jaké se mi líbily. Takže jsem časem ani necítil potřebu porozhlížet se po nějaké opravdové. Ale stále jsem byl v kontaktu s kamarády, stále jsem hrál basket. Můj čas u počítače byl omezený. Nicméně jak čas běžel, tak jsem začal hodně hrát počítačové hry, skončil se sportem a v podstatě postupně opouštěl i kamarády. Oni chodili na pivo a bavili se o fotbale, já šel ze školy rovnou domů a hned si sedl k počítači. A jakmile jsem byl na počítači, tak jsem se čím dál častěji začal dostávat i k pornu.“

„Nejhorší období přišlo na vysoké škole, kdy je člověk během zkouškového měsíc, dva v podstatě zavřený doma. Bylo to spojené s celým mým tehdejším životním stylem. Už jsem vůbec nechodil ven, ani s kámoši na pivo. Pořád jsem se jen učil a hrál na kompu. Jenže to mě už taky přestalo bavit. Z učení jsem cítil velkou frustraci a léčil ji pornem. Byl to únik do jiné reality a zároveň tam byl skrze orgasmus faktor dopaminu do mozku – zas jsem se na chvíli cítil uvolněně. Ale po orgasmu chce člověk další orgasmus. Tam tehdy nastal největší rozpuk mé závislosti. A taky první moment, kdy jsem si pomalu začal uvědomovat, že se něco děje.“

/

„My older brother once brough home a porn magazine. Since our parents were very openminded and talked to us about sexuality, we sat down and they explained to us what it was. But in the end they said: ‚You’re way to young for that.‘ I don’t remember how old I was back then, I was still not in the puberty, but I remember that even though I had no clue what sex was, I was very stunned by it. It seemed like something interesting. Cut, few years later, I was around fourteen, had my own room and got a computer with internet connection. I had nonstop access to it and so it started to pour in. A fourten year old boy is the most vulnerable in this because hormones explodes in his brain. I started to masturbate over porn. Once or twice a week, at first. I had long hair for the first time and girls started to notice me. I even had my first sex at that time but it lasted only a few seconds. I got startled. That was the first frustration. At high school I got frustrated from studying and I learnt to compensate it in porn.“

„I used to date girls when I was growing up but it never really led anywhere. When I think about it in retrospect, it was also because a pressure I felt from my peers and from the media. I was ashamed to get undressed infront of girls because I didn’t have a six-pack on my belly, I was not beefy and I was not sure about a size of my penis. My friends had been talking about their sexual adventures since they were fourteen, now I know that many of them exaggerated or lied. But I still didn’t know what it was all about and so I started to think: ‚Oh man, that’s bad!‘ I remember that once me and my friends went to a cottage for a weekend. There was also one friend already had many sexual experiences and a girl with whom he had a history. Wen we were there, she seduced me and he was jealous because he was the alfa-male of the group. And so when I was alone with her in a room, licking her vagina, I suddenly heard him saying on the garden: ‚He has a small dick!‘ Through things like this I was constantly being reassured of my inadequacy. Every time I ended up with a girl in a bed, I had these thoughts in my head and never even got an erection. I used to meet many beautiful girls around the age of eighteen but at that time I was not capable of doing anything with them anymore. But on the internet there were exactly the girls I liked. And so after some time I didn’t really feel a need to look for a real one. But I was still in contact with my friends, I still played basketball. My time at the computer was limited. But as the time went, I started to play computer games a lot, I finished doing regular sports and basically I also left my friends. They used to go for a beer and talked about football, I used to go straight home from school and I immediately sat down at the computer. And it used to happen more and more that once I was infront of the screen, I ended up watching porn.“

„The worst period came only when I studied at university when one is basically closed at home and study for a month or two during the examination period. It was all connected with my life style. I didn’t go out at all anymore, not even with my friends to have a beer. All I did studying and playing computer games. But I didn’t enjoy doing even that it anymore. I felt really frustrated from studying and I used to treat it with porn. It was an escape to another reality and at the same time there was the factor of getting doses of dopamine in my brain through orgasm – I felt relaxed for a while. But atfer one orgasm, one wants to experience another. That’s when my addiction had its peak. And it was also the first moment when I slowly started to realize that something was going on.“

__

Rozhovor přes Skype. Příspěvek je součástí závěrečného tématu projektu Zhasni nazvaného „Posedlost sexem“. Vznikl ve spolupráci s webem www.zivotnapornu.cz

/

A Skype interview. The post is a part of the last episode of Zhasni project that’s called „Sex obsession“. The post was created in cooperation with www.zivotnapornu.cz