Powered by Seat

zhasni_9_2_hop

(2/3) „Já pocházím z velmi normální, fungující rodiny, kde se máme rádi. Máme samozřejmě své problémy, ale pořád jsem si říkal: ‚Jsem úplně normální člověk, průměrně, možná trochu nadprůměrně inteligentní, mně se nic nemůže stát.‘ Ale zatímco na cigaretách máte varování, že způsobují závislost, a o alkoholu to každý ví, tak mně nikdo nikdy neřekl, že člověk může být závislý na pornografii. Ale bylo to tak. Bylo mi jednadvacet a masturboval jsem i šestkrát denně. Ráno, dvakrát, třikrát v průběhu učení a pak ještě večer před spaním. Stalo se to natolik součástí mého života, že jsem třeba zjistil, že bez toho nemůžu usnout. Bylo to nejšílenější období mého života. Dva roky jsem tápal ve tmě. Nevěděl jsem, jestli jsem blázen, jestli mám nějakou psychickou dysfunkci. Jeden z příznaků závislosti na pornografii je porucha erekce. Člověk je závislý na extrémních stimulech a reálná žena už ho nevzrušuje. Měl jsem deprese, měl jsem úzkosti, paniky.“

„Mám dnes takové své konspirační teorie – že porno, podobně jako alkohol či televize, je způsob, jak lidi udržovat v otupělém stavu. Dnes vnímám, že jsem od svých čtrnácti do dvaadvaceti promrhal svůj život. Seděl jsem u počítače a masturboval. Pro muže je sexuální energie akcelerátor, něco, co ho nutí dosahovat různých věcí. Když má orgasmus, tak se své sexuální, ale i vnitřní energie zbaví, protože je to energeticky náročná věc. A pak už nemá žádnou vnitřní motivaci něco dělat, čehokoliv dosahovat. Jít sportovat, zdokonalovat sebe sama, zdokonalovat své prostředí. Dnes pornografii vnímám jako únik od reality pro smutné lidi. Závislost na pornu je jako jakákoliv jiná závislost. A má i podobný průběh. Stejně jako se začíná s jedním pivkem, abychom se opili, a po čase jich na to potřebujeme deset, tak u pornografie nám na začátku stačí video s bikinami na YouTube a pak to přechází od normální erotiky přes ‚amatéry‘, tvrdší porno, různé ‚kinky‘ věci – plácání, bondage – až k různým vyloženým podivnostem. Vše, co si představíte – shemales, tvrdé sado-maso. Tohle přitom vůbec není moje sexualita. Kdybych to viděl v reálu, tak to se mnou vůbec nic neudělá. Ale stejně jsem si to v té závislosti pouštěl. Mnohokrát jsem zažil, že jsem se u toho udělal, a hned jsem si říkal: ‚Do hajzlu, na co to sakra koukám? Vždyť tohle nejsem já!‘ Byl jsem sám sebou znechucený. Byl jsem mladý kluk, chtěl jsem mít sex, a najednou jsem koukal na tyhle různé zvěřiny a přemýšlel, co se mnou je. Nevěděl jsem, jestli jsem homosexuál, jestli se mi líbí sado-maso, jestli se mi líbí holky s penisem. Byl jsem ztracený člověk.“

„Jednoho dne jsem narazil na stránky o závislosti na pornografii a zjistil, že různé věci, které jsem prožíval, prožívá spoustu jiných kluků. A uviděl jsem, že z toho existuje cesta ven. Přestat sledovat porno je ale neuvěřitelně těžké. Neuvěřitelně. Na začátku je úspěch, když se člověk nekoukne tři dny. Týden je obrovský úspěch. Jelikož to závislý člověk dělal strašně dlouho, tak to má spojené s plno věcmi ze svého života. A když máte špatný životní styl a sedíte celý den doma před počítačem, kde jste si celé ty roky honil pinďoura, tak máte ty spouštěče všude. Je to už jen poloha těla – sedíte u počítače v poloze, ve které jste prožil několik stovek orgasmů. Musel jsem proto překopat celý svůj život.“

/

„I come from a very regular and functional family where people like each other. We obviously do have our problems but I still thought: ‚I’m a regular guy of an avarage or slighty above avarage intelect, nothing can happen to me.‘ But whereas cigarette packs include a warning sign and everybody knows that alcohol is addictive, nobody ever told me that you can become addicted to pornography. But that was what happened to me. I was twenty-one and I used to masturbate even six times a day. In the morning, twice or three times during studying and before I went to bed at night. I had became a part of my daily routine, to the point that I found out that I couldn’t fall asleep without it. It was the most crazy period of my life. For two years I groped around in the dark. I didn’t know if I was crazy, if I had a mental disorder. One of the signs of porn addiction is an erectile dysfunction. One gets addicted to extreme stimuli and a real woman doesn’t turn him on anymore. I had depressions, I had anxieties, panic attacks.“

„Today I have my conspiracy theories – that porn, similarly to alcohol or television, is a way how to keep people in a numb state. Now I see that from the age of fourteen til age of twenty-two, I wasted my life. I was sitting down behind a computer screen and I masturbated. For a man, sexul energy is an accelerator, something that makes him achieve all kinds of things. When he has orgasm, he release his sexual energy and also energy in general, since it’s energy-consuming. But then he has no inner motivation to do anything, to achive anything. To go do a sport, to improve himself or his surroundings. I see pornography as an escape from reality for a sad people. And porn addiction is just like any other addiction. And it also has a similar course. Just like we start with one beer to get ourselves drunk and after a while we need ten of them, with pornography we need only a bikini YouTube video in the beginning and then we go from a regular erotic videos, ‚amateurs’, hardcore porn, all kinds of kinky stuff – spanking, bondage – all the way to various odd things. All you can imagine – shemales, hardcore sado-masochism. And that’s not even my sexuality, at all. If I saw that in reality, I wouldn’t feel a thing. But still, when I was addicted, I used to watch that. Many times I experienced that I came while watching it and immediately I thought: ‚What the hell am I watching? That’s not me!‘ I was disgusted by myself. I was a young guy, I wanted to have sex, and there I was watching these monstrosities and thinking what was wrong with me. I didn’t know if I was a homosexual, if I liked sado-masochism, if I liked girls with penises. I was a lost man.“

„One day I found a website about porn addiction and I realized that many other boys experienced the things I was going through. And I understood that there was a way out of it. But to stop to watch porn is unbelievably hard. Unbelievably. In the beginning, not watching it for three days is a success. A week is a huge success. Since the addicted person has been doing it for a very long time, it’s connected with many things in his life. And when your lifestyle is bad, when you spend all days sitting behind a computer where you’ve been jerking off for all those years, the triggers are everywhere. It’s even in the position of a body – you sit behind a computer in the position in which you’ve experienced hundreds of orgasms. That’s why I had to completely reorganize my whole life.“

__

Rozhovor přes Skype. Příspěvek je součástí závěrečného tématu projektu Zhasni nazvaného „Posedlost sexem“. Vznikl ve spolupráci s webem www.zivotnapornu.cz

/

A Skype interview. The post is a part of the last episode of Zhasni project that’s called „Sex obsession“. The post was created in cooperation with www.zivotnapornu.cz