Powered by Seat

HOPRG_2078a

„Lidský věk se neustále prodlužuje, ale stáří by se mi líbilo jen tehdy, pokud by byl starý člověk absolutně zdráv. Protože být stará a mít bolesti zad a kostí, mít po těle těžké alergie, kulhat, mít páteř ve stavu zralém na operaci, to za moc nestojí. Také už mi skoro všichni zemřeli, zrovna si v kabelce nesu parte jedné z mých posledních přítelkyň. Muž mi zemřel už dávno a děti jsem neměla. Beru deset a půl tisíce, žiju v jednopokojovém bytě, ale musím si na něj brát sociální příspěvek. Já jsem měla určité vzdělání, celý život jsem pracovala, a tak jsem doufala, že toho se nedožiju. Ale mám báječné lékaře, jsem v jejich rukou. Teď jdu zrovna od doktorky. Říká mi, ať si gratuluji, že ještě žiju. Je to moje kamarádka, tykám jí, a tak jsem jí odpověděla: ‚Ale ty si neuvědomuješ, že nejhůř je na tom vždy ten, kdo zemře jako poslední.‘“

/

„Life expectancy is getting higher but I would like the old age only if the old person is absolutely healthy. Because to be old and to have a back pain and a bone pain, allergies all over the body, to walk with a limp and to have a backbone in need of a surgery, that’s not very good. Also, a lot of my friends have died, there’s a death notice of one of my last friends in my bag. My husband died long time ago and I never had any children. My retirement pension is ten thousand crowns, I live in a studio but I need a housing benefit to pay for it. I’m an educated person, I worked all my life, I hoped not to live long enough to experience this. But I have fabulous doctors, I’m in their hands. Just now I’m on my way from a doctor. She says that I should be happy that I’m still alive. She’s my friend and so I said to her: ‚But you don’t realize that it’s always the worse for the person who dies as the last one.“