Powered by Seat

HOPRG_2085a

„I like the blue colour. I’m from Canary Islands, there’s blue all around. When I was a child I used to take pictures of flowers, trees and houses from the bottom – so that there would always be the blue sky. Sea is also somehow blue. And most of the things at my home are blue. I feel that the colour gives me a peace of mind, it helps me to relax. Once I went to France and saw the vast lavender fields – all blue. It was so exciting for me! As I stood there, I had a feeling that my mind was out of my body. There was nothing that existed. It’s very difficult to empty one’s mind, not to think about anything, but at that moment I felt just that. I was immersed in blue. I think if we brought an alien to Earth and asked him ‚which colour do you like?’, I’m sure he would say: ‚The blue colour is the best colour!’“

/

„Mám rád modrou barvu. Pocházím z Kanárských ostrovů, kde je modrá všudypřítomná. Když jsem byl malý, tak jsem vždy fotil květiny, stromy a domy zespodu – tak, aby na fotkách byla i modrá obloha. O moři se také dá říci, že je modré. A většina věcí, které mám dnes doma jsou modré. Cítím, že mi ta barva dodává klid, že mi pomáhá se uvolnit. Kdysi jsem jel do Francie a viděl ohromná levandulová pole – celá modrá. To pro mě bylo úžasné! Stál jsem tam a měl pocit, že má mysl opustila mé tělo. V ten okamžik nic neexistovalo. Vyprázdnit svou mysl, nemyslet vůbec na nic, je velice obtížné, ale přesně tak jsem se tehdy cítil. Byl jsem ponořený v modré. Jsem přesvědčen, že kdybychom na Zemi dotáhli mimozemšťana a zeptali se ho, jaká barva se mu líbí, tak by odpověděl: ‚Modrá barva je ta nejlepší barva!‘“