Powered by Seat

HOPRG_2104a

(1/2) „Byla to moje první láska. Byl z vesnice, já byla z vedlejšího maloměsta, takže jsme o sobě v tom našem malém světě věděli. Potkali jsme se, klasicky, na diskotéce. Respektive na jednom festivalu, kde hrála hrozná hudba. Ale my na maloměstě chodíme na akce ne kvůli jejich kvalitě, ale abychom se viděli s lidmi. Já ho tam zahlédla a vzpomněla si, že jsme spolu jezdili vlakem. Přišla jsem za ním, šli jsme na tu diskotéku a celou cestu jsme si povídali. A on se za pár dní ozval. Přestože jsem ho oslovila já, tak jsem byla ta, kdo ho měl víc na háku. Na začátku furt psal a psal a psal, já furt nechtěla, nechtěla, nechtěla. Až jsem jednou řekla: ‚Tak dobře!‘ Šli jsme na rande a tak to celé začalo. Byli jsme spolu čtyři roky. Během té doby jsme se na čas i rozešli – myslela jsem, že chci mít větší svobodu –, ale pak mi bez něj bylo hrozně smutno. A on byl neuvěřitelné vytrvalý. I když jsem byla protivná – a sama věděla, že jsem protivná –, tak za mnou stejně přišel a snažil se mě rozveselit. Chodila jsem na střední, bydlela na intru, byla vystresovaná, neustále řešila písemky a často neměla vůbec náladu na jeho povídání o tom, co během dne prožil. Ale on stejně povídal a usmíval se. Tehdy už pracoval – školy ho vůbec nezajímaly, chtěl vždy dělat rukama. V tom mě hodně vzdělal. Ukázal mi, jak vypadá vesnický život – poprvé jsem se s ním projela na traktoru, naučil mě, jak se králíci stahují z kůže, nebo že se dá všechno možné opravit. Také mi ukázal sílu rodiny. Oni se doma v jednu chvíli dokázali seštěkat jak psi, ale přitom věděli, že se strašně milují. A bylo to vidět. Kdykoliv se dostali do nějakého konfliktu, třeba i banálního, kdy do sebe s někým strčili někde na akci, tak se za sebe bráchové postavili. To pro mě byl strašně silný pocit.“

„Poslední noc, co jsme spolu prožili, byla skvělá. Celou jsme ji propařili. Nad ránem jsem šli z diskotéky, svítalo. Byl tam i můj nejlepší kamarád z dětství se svojí holkou. Chodili jsme ulicemi, povídali o blbostech. Pak jsme došli domů a leželi vedle sebe. On když se opil, tak do mě hodně šil, ať se rozhoupu ohledně našeho budoucího života. Nebylo to tak, že by si přede mě kleknul a požádal mě o ruku, ale vlastně mi to tak připadalo. Mě ale za dva dny čekala maturita, takže jsem o budoucnosti zatím vůbec nechtěla přemýšlet. Usnuli jsme a on v poledne odjížděl domů – odpoledne měl fotbalový zápas. Hrozně se mu nechtělo, já mu říkala, ať zůstane, ať jeden zápas vynechá. Ale nakonec nezůstal. Na zápas jeli odpoledne v dodávce – jedenáct chlapů, on seděl vedle řidiče. V jednom místě byla nezpevněná krajnice, kolo jim zapadlo do kanálu, převrátili se a on jako jediný zemřel.“

/

“He was my first love. He came from a village, I was from the neighbouring town so we had known about each other in our little world. We met – classically – at a disco. To be more precise, at a festival with terrible music. But when you live in a small town, you don’t go to such event because of their quality but to meet other people. I saw him there and remembered we used to take the same train. I approached him, we went to the disco together and talked all the way. Then he called after a few days. Even though I was the one who approached him at first, I had the upper hand. At the beginning he used to text me all the time and I played hard to get. But then I said OK. We went for a date and so it started. We were together for four years. We split up once at a time – I thought I needed more freedom – but then I felt sad without him. He was really persistent. Even when I was grumpy – and I knew I was – he was the one who would come to me and tried to make me happy. I was at high school, stayed at a boarding house, was stressed out, thought about tests and exams all the time and sometimes didn’t feel like talking about how our days passed by. But he would talk and smile. He had a job at that time – wasn’t interested in schools, wanted to work with his hands. In this he really inspired me. He showed me how the rural life looked like – I rode a tractor with him for the first time, showed me how to skin off a rabbit or what can be repaired. He also showed me the power of family. They were able to have really harsh arguments at home but at the same time they knew they loved each other. At it was obvious. Whenever one of them got into a conflict, even a banal one, the brothers stood up for each other. That was a very strong feeling for me.”

“Last night when we were together was great. We partied all night long. On our way back home early in the morning, the sun was setting up. My best childhood friend and his girlfriend were there, too. We wandered in the streets and talked about silly stuff. Then we came home and lied next to each other. When he got drunk, he was kind of pushy about our future. It wasn’t like he would kneel in front of me and proposed but it seemed like it. I was about to take the graduation exams in a few days so I didn’t want to think about future at all. We fell asleep and he left around noon – he had a football match in the afternoon. He didn’t want to go, I told him to stay, to miss the match. But he didn’t stay. They went to the match in a van – eleven guys, he sat next to the driver. They got to a part where the road wasn’t strengthened, the wheel got into a sewer, they turned all around and he was the only person who died.”