Powered by Seat

HOP_obalka_CZ_FINAL_vizualizace_web

Tadááá! Vzal jsem si teď z osobních a pracovních důvodů na pár týdnů od blogu volno (další příběhy čekejte v první polovině září), ale dnes bych se s vámi chtěl podělit o radostnou novinu.

Na podzim vyjde kniha Humans of Prague, výběr nejlepších fotografií a příběhů, které se mi podařily od roku 2013 zaznamenat. Zatím se kniha sází, do tisku půjde za pár týdnů, ale takhle nějak bude v regálech knihkupectví vypadat. Představuji si, že po těch (nejspíš) několika tísících hodinách, které jsem v posledních letech strávil chozením po Praze, oslovováním lidí a povídáním s nimi, to pro mě bude trochu zvláštní pocit. Vzít knihu do ruky, potěžkat ji, prolistovat (to je přeci jen něco jiného než „proscrollovat“). Práce na knize mi už v posledních měsících dala možnost se na chvíli zastavit a ohlédnout za těmi stovkami různorodých setkání, které všechny začaly tím, že jsem se neznámého člověka zeptal „Mohl bych vás vyfotit?“. Z více než třinácti set příběhů, které jsem zde zatím uveřejnil, jsem jich pro knižní vydání vybral přibližně dvě stě padesát. Snažil jsem se postihnout jednak jejich rozmanitost, jednak je řadit podle určitého klíče. Jak stojí v anotaci knihy: „Obyvatele a návštěvníky hlavního města představuje autor jako přemýšlivé pozorovatele i vtipné glosátory vlastních životů, jako vypravěče radostných i smutných příběhů, jako jejich sebevědomé protagonisty i ty, kdo se zdají být ve vleku minulých událostí. Objevuje pamětníky velkých okamžiků uplynulého století i svědky prchavých okamžiků současnosti.“

Knihu Humans of Prague vydává Nakladatelství Labyrint. Bude k dostání ve dvou jazykových mutacích, české a anglické. Informace o datu vydání, ceně knihy a možnostech jejího objednání zde uveřejním v řádu několika týdnů, jakmile je budu sám znát. Těším se, že se s některými z vás, kdo mnou zaznamenané příběhy rádi čtěte, potkám na akcích, které budou s vydáním knihy spojené!

/

Hi there! I’ve taken some time off from my work on the blog for a couple of weeks (you can expect to see new stories at the beginning of September) but today I would like to share a happy news with you.

During this autumn, Humans of Prague will be published as a book! It will be my selection of the best photos and stories that I’ve recorded since 2013 when I started the blog. The book is now being typesetted, it will be printed in a couple of weeks, but this is how it will look like on the shelfs of bookshops. I imagine that after the (probably) thousands of hours that I’ve spent walking through streets of Prague, approaching people and talking with them, it will be quite a strange feeling for me. To take the book into my hands, to weigh it, to browse through its pages (which is a different feeling than to ‚scroll through‘ a website, after all). My work on the book in the past months have already given me a chance to stop for a moment and look back on the hundreds of diverse encounters that started with me asking a stranger „Can I take a picture of you?“. From more than one thousand and three hundred stories that I’ve published here so far I chose approximately two hundred and fifty for the book. I tried to capture the diversity of the encounters and also to arrange the stories with a certain idea in mind. As the book annotation states: „It presents the residents of the capital city and its visitors as thoughtful observers as well as witty commentators on their own lives, as storytellers of funny as well as sad stories, as self-confident protagonists, and as people who seem to be dwelling in past events. He discovers people who remember the great moments of last century as well as witnesses to fleeting moments in the present.“

The book Humans of Prague will be published by Labyrint publishing house. It will be available in two different language versions, Czech and English. I will release more information about its release date, price and possible places where you can order it in a few week’s time, as soon as I’ll know them myself. I’m looking forward to meet some of you who like to read the stories that I’ve recorded, on the events that will be connected with the book release!