Powered by Seat

HOPRG_2113a

„Největší přelom pro mě jednoznačně bylo narození dcer. Filosoficky, věcně i časově. Bylo mi osmadvacet a uvědomil jsem si širší kontext svého života, časovou řadu, na jejímž konci dcery stály. Později, kdy mi bylo okolo čyřiačtyřiceti a ony už dospívaly, jsem pochopil, že tam, kde já jsem byl v podstatě emocionálně a intelektuálně na vrcholu, na tom ony byly, přes svůj mladý věk, v podstatě stejně. Předal jsem jim vše, co jsem mohl. A přestože si některé věci na vlastní kůži nezažily, tak jsem už tehdy cítil, že jsou v mnohém velmi vyspělé. Schopné vyhodnocovat osobní, pracovní a společenské záležitosti, připravené kvalitně vést svůj život. Mojí generaci v tom v dospívání bránil politický a společenský útlak. Nebylo možné studovat, co člověk chtěl, nebylo možné se učit jazyky, nebylo možné vyzkoušet si, jestli je člověk schopný obstát v zahraničí. Přestože jste k tomu mohl mít ambice a nadání. U dcer jsem se to snažil naplno podporovat, věnovat se jim, takže když dospívaly a já viděl, že hovoří pěti jazyky, tak to byl úžasný pocit. Viděl jsem, že to byla nejlepší investice mého života.“

/

„My biggest turning point was definitely when my daughters were born. My life changed both in a philosophical and practical way and in terms of time. I was twenty-eight and I realized the wider context of my life, the succession of generations with my daughters at the end of it. Later, when I was around fourty-four and my daughters were already becoming adults, I understood that they had managed to get to basically the same level as I was, even though it was the peak of my emotional and intelectual abilities. I had passed onto them everything I could. And even though they didn’t have a personal experience with everything, I saw how mature they were. Capable of evaluating personal, occupational and social issues, ready to lead a good life. People of my generation were obstructed from that by the political and social opression. One couldn’t study what he wanted, one couldn’t learn languages, one couldn’t try if he was good enough to succeed abroad. Even though he could have had the ambition and the talent for it. That’s why I tried to support my daughters fully, to devote my time to them. It was an amazing feeling for me when they were growing up and I saw that they spoke five languages. I could see that it was the best investment of my life.“