Powered by Seat

HOPRG_2117a

„Před pár lety jsem si pořídil motorkářskou kombinézu s motivem Kapitána Ameriky. Bylo to pro mě zajímavé tím, že to tady nikdo jiný neměl. Ale zároveň to pro mě bylo od začátku spojené s exhibicí, s tím, že jsem byl vidět. Lidé na to začali různě reagovat, a tak jsem si začal pořizovat různé doplňky a postupně se dostal až do světa cosplay. Kdysi jsem přednášel, byl zvyklý vystupovat před lidmi, být středem pozornosti, a asi mi to chybělo. Zároveň mě baví, že když si na sebe vezmu kostým, tak mám jinou identitu. Respektive skrytou identitu. Můžu si dělat, co chci – samozřejmě úměrně té postavě. Bohužel se na různých akcích objevuji většinou ve dne, ale na Batmanovi se mi líbí, že přestože je to kladná postava, tak je určitým způsobem temná. Příliš nemluví, vzbuzuje respekt. Není to žádný vůdce, nikde se moc neprezentuje. Najednou se objeví, najednou zmizí. Je v něm určitá vážnost. Ta mi dělá dobře. Jednou jsem dokonce následoval své nutkání vylézt v tom kostýmu v noci sám na střechu, stát nad městem a nechat ve větru ten plášť vlát. Cítil jsem v tu chvíli až takovou opojnou sílu. Jako bych tím pláštěm mohl celé to město přikrýt.“

/

„A few years back I bought a biker’s jumpsuit with a motive of Captain America. It was interesting for me because nobody else had it around here. But at the same time I liked that it was a kind of a show, that people noticed me. They started to react on me in different ways, I started to get all kinds of accessories and gradually I got myself into the world of cosplay. I used to be a teacher when I was younger, I knew what it meants to perform in front of people, to be a center of attention, and I guess I missed the feeling. I also like that I have a different, or rather hidden, identity when I wear a costume. I can do whatever I want – obviously with consideration to the character. Unfortunately I usually go to various events during the day but what I like about Batman is the fact that even though it’s a positive character, there’s a certain darkness in it. He doesn’t talk much, people respect him. He’s not a leader and he doesn’t show himself publicly too much. As suddenly as he shows up, he dissapears. There’s a certain seriousness about him. That makes me feel good. Once I even followed my impulse to climb up on a roof in the costume at night, to stand above the city and let the cape flutter in the wind. I felt a heady force at that moment. As if I could cover the whole city with the cape.“