Powered by Seat

HOPRG_2125a

„Vyfotit? Tak počkejte, já se musím učesat! A tenhle znáte? Přijde chlap k holiči, má jen tři vlasy a říká, že to chce na ježka. A tak mu to češou a jeden vlas mu při tom vytrhnou. On tedy říká, že to chce na pěšinku, jeden vlas doleva, jeden vlas doprava. Zase ho češou, zase mu vytrhnou vlas, už má jenom jeden. Říká: ‚Jestli to bude takhle pokračovat, tak budu muset jít domů rozcuchanej!‘“

/

„To take a picture of me? Alright but let me comb my hair first! Do you know this joke? A guy with three hair comes to a barber and says that he wants to have spiked hair. The barber starts to comb it and accidentaly rips one hair out. And so the guy says that he wants to have his hair parted, one hair to the left, one to the right. The barber starts to comb it again and rips out another hair. The guy has only one hair left and says: ‚If it will go like this, I will have to go home tousled!’“