Powered by Seat

HOPRG_2129a

„Jelikož vypadám trošku jinak než ostatní, tak jsem byl zvyklý, že si na mě lidé vždy ukazovali. Někdy vyloženě tak, že šel starý pár a babička ťukala dědečkovi na rameno: ‚Podívej na něj!‘ Ale nikdo se se mnou moc nebavil, zůstávalo to u těch pohledů. Za ten rok, co ji mám, se to úplně otočilo – všichni se dívají jen na ni a spoustu lidí si se mnou chce povídat. Ono se říká, že člověk má socializovat psa, ale tady je to spíš tak, že ona socializuje mě.“

/

„Since I look a bit different than others, I was used to being pointed at. Sometimes it was really in a way that an elderly couple walked by and the grandma started to tap on the shoulder of the grandpa: ‚Look at him!‘ But nobody really talked to me, it was just he stares. It completely changed a year ago when I got her – everybody now look at her and many people want to speak to me. It’s said that a man should socialize a young dog but in this case it’s rather that she’s been socializing me.“