Powered by Seat

HOPRG_2138b

„Hodně mě zasáhl rozpad Československa. Dodnes jsem to nepřekousl. Jsem Čechoslovák, stále to tak cítím. Možná dokonce ještě intenzivněji teď než v tom třiadevadesátém roce. Je to složitá otázka, na dlouhou diskuzi – jestli mají politici vůbec právo o něčem takovém rozhodnout. Když vznikla Česká republika, tak mi každopádně připadala jako nechtěné dítě, jako něco, co nám tady zbylo. Dodnes slavíme 28. říjen, vznik československé státnosti, ale přitom ten svátek vlastně pozbyl smysl. Tohle je věc, kterou nejvíc zazlívám polistopadové garnituře, víc než různé rozkrádání. Proti tomuhle to jsou prkotiny. Protože tady se někdo zasloužil o to, že má vlast, země, kde jsem se narodil a vyrosl, přestala existovat.“

/

„I was strongly affected by dissolution of Czechoslovakia. I still haven’t gotten over it. I’m a Czechoslovak, that’s what I feel. Maybe even more intensively now than in the year of 1993. It’s a complex issue, we could have a long discussion over it – if politicians even have the right to decide such a thing. In any case, when Czech republic was founded it seemed like an unwanted child to me, as something that we were left with. We still celebrate 28th of October, the establishment of Czechoslovakia, even though the day has lost its meaning. This is something that I blame the post-1989 politicians for the most, even more than all kinds of misappropriations. These are details when you compare it to this. Because in this case, somebody contributed to the fact that my homeland, a country where I was born and where I grew up, ceased to exist.“


__

FAQ: „Za tím žádnou filosofii nehledejte, je to ze zdravotních důvodů. Měl jsem špatný krevní oběh.“

/

FAQ: „There’s no philosophy behind it, I do it for health reasons. I had a poor blood circulation.“