Powered by Seat

HOPRG_2148a

„Nemůžu na manželku zapomenout. Znali jsme se už jako děti. Když jsem se vrátil z vojny, tak jsme v sobě našli zalíbení. Měli jsme se setkat už o rok dříve, na jedné zábavě u nas na malém městě. Ale já na tu schůzku nepřišel a později jsem se dozvěděl, že ona také ne. Nebrali jsme to tehdy moc vážně. Po tom roce jsem na tu zábavu přišel až později večer, kdy muzikanti před přestávkou dohrávali poslední skladbu. Dodnes vidím, jak jde proti mně z parketu. Byla celá rozesmátá, hned jsme si padli do náruče. A od té doby jsme byli spolu. Připadalo mi to až jako takové splynutí duší. Na všechno, co bylo předtím, jsem zapomněl, viděl jsem smysl života v tom, že jsem byl s ní. A ona byla velmi hodná, byl to anděl. Vychovali jsme spolu tři syny. Učila v mateřské škole, s dětmi to uměla. Starala se i o mě, protože jsem často marodil, byl takový chcípáček. Myslel jsem si, že odejdu dřív, takže když v jejích osmdesáti letech zemřela, tak to pro mě byl šok. Mně je dnes osmdesát osm, už od života nemůžu nic moc očekávat. Čekám jen na jedno – až se znovu setkáme.“

/

„I can’t forget my wife. We knew each other from the time when we were kids. When I returned home from my military service, we took a fancy of each other. We had been supposed to meet already a year before that, at a dance event in our small town. But I didn’t make it to the event and later I found out that neither did she. We didn’t take it very seriously back then. After the year I arrived at the dance event later at night, musicians were just finishing the last song before an intermission. I can still see her walking from the dance floor. She was laughing and we immediately fell into each other’s arms. We were together ever since. It seemed as if our souls grew into each other. I forgot everything I had been doing until then, my meaning of life was being with her. She was very kind, she was an angel. We raised three sons. She taught at a kindergarten so she was good with kids. She also took care of me because I was often ill, like a weakling. I always thought I would go before her. So it was a shock for me when she died at the age of eighty. I’m now eight-eight, I can’t expect much from life anymore. I wait for one thing only – the moment we meet again.“