Powered by Seat

HOPRG_2156a

„Je to hlasité, je to veselé, a mně se vždy hrozně líbilo, když to tak lidé měli. A vždy jsem chtěla vypadat zajímavě, jedinečně. Samozřejmě, že každý člověk je něčím jedinečný, ale v tomhle našem všedním pražském světě každý spěchá a ti, kdo jsou na pohled zajímaví, upoutají náš zrak. A já chci být takový člověk. Takže to pak máte možnosti – výrazné oblečení, různé doplňky, tetování. No a pak vlasy. Když si je takhle nabarvíte, tak pozornost upoutáte vždy, a ještě to má tu výhodu, že když jste ráno línej se nějak zajímavě oblíkat, tak si můžete říct: Hmm, pořád ještě mám ty vlasy!“

/

„It’s loud, it’s joyful, and I’ve always liked when people had it this way. And I always wanted to look intriguing, in a unique way. Of course everybody is unique in one way or the other but in our everyday world of Prague many people rush and the ones with an interesting look are the ones who catch our attention. And I want to be this person. So there are several options how to do that – distinct clothes, all kinds of accessories, tattoos. And then hair. When you dye it like this, you get the attention every time and there is a benefit to it – when you’re too lazy in the morning to dress up in a unique way, you can say to yourself: Well, I still have the hair!“