Powered by Seat

HOPRG_2154a

„Mně už je devadesát, co já ti budu povídat? Snad jen: Když máš ženu, a máš dobrou ženu, tak si jí važ.“

/

„I’m already ninety years old, I guess there’s nothing I can tell you. Except maybe one thing: When you have a wife, a good wife, you should appreciate her.“