Powered by Seat

Překvapilo vás na mateřství něco?
„Že to není jen na nějakou fázi, ale napořád. Přijde mi, že to si člověk uvědomí, až když děti má. Je to opravdu největší životní úkol.“

/

Did you find something surprising about motherhood?
“That it’s not for some phase, but forever. I think one realize that only when he or she has a child. It’s really the greatest goal of life.”