Powered by Seat

HOPRG_448a

„I’ll be leaving Czech republic in spring, after fourteen years. My mother is eighty-five and it’s time that she has more care than I can give her from so far away.“

/

„Na jaře po čtrnácti letech opustím Česko. Mé matce je osmdesát pět a je na čase, abych se o ni starala více než je to možné z takové dálky.“