Powered by Seat

HOPRG_456a

Jaký byl zlomový okamžik vašeho života?
„Když jsem skončila s profesí tanečnice. Přes dvacet let jsem poskakovala v Národním divadle. Když člověk skončí s prací, která pro něj není zaměstnáním, ale takovým životním štěstím, tak je to smutné. Ale ještě dlouho jsem pak učila, až do osmdesáti let.“

/

What was turning point of your life?
„When I quitted being a dancer. Over twenty years I was jumping around The National Theatre. When one quits a job, which is not an occupation for him, but a kind of life’s happiness, then it’s sad. But I was still teaching long after that, till I was eighty years old.“

HOPRG_457a

„Já sem večer chodívám potají cvičit, drží mi to formu. Potmě mne nikdo nevidí …“

/

„I am coming here during evenings to practise, it keeps me in shape. Nobody can see me in the dark …“