Powered by Seat

HOPRG_439a

„Přes dvacet let jezdím pod teepee. Liga lesní moudrosti je takovou odnoží skautingu. Tady ta fotka, to je dvacet let, to jsem měl ještě dlouhé vlasy. Ale opravdu bezvadné momentky, já z toho žiju.“
Co vás na tom fascinuje?
„Za komančů to byl útěk, stmelení. Ani ne tolik boj proti systému, spíš jiný svět s vlastními zákony. Dodnes si myslím, že cesta vedla k tomu stát se lidskou bytostí, čistým člověkem. Nejen slovy, ale i skutky – něco dělat.“
Proč právě život amerických indiánů?
„Bylo to asi dané tím, že Karel May nám dal dobrodružství a nikdo z nás nechtěl být ruským kosmonautem. A když byl kovboj a indián, tak většina chtěla být indiány. Ti pro nás byli, tak jak jsme si je zidealizovali, nejviditelnějšími vzory života v přírodě. V Bráníku, v pátek odpoledne, narvaný vlak – všichni mířili někam do lesa a prožívali dobrodružství … Člověk je mladý a jeho pohár se něčím naplní – jde o to, koho potká a pro co zahoří. Tohle je koníček, ale i smysl života. Svým způsobem je to drahý koníček, protože pak chcete všechny věci z jelenice, mít ty správny korálky, ne ty levný, vyšíváte ne nití, ale bizoní šlachou, na zemi nechcete mít igelit, ale bizoní kůži … to je strašná škvára. Může to tedy sklouznout až k fanatismu. Já si vždy říkal, že mi tolik nevadí v jakých jsem hadrech, důležitá je podstata člověka. Když ráno rozdělám oheň a uvařím kafe pro ostatní – tohle byl můj smysl života. A to stačí.“

/

„More than twenty years I go to camp in a teepee. The Woodcraft League of America is a kind of offshoot of scouting. This photo is twenty years old, I still had a long hair back then. These are great snapshots, I live out of it.“
What fascinate you about it?
„It was an escape during communism, a way to tighten up. Not so much a fight against the system, but a creation of other world with specific principles. I still think it was a journey to become a human being, a pure man. Not only by talking, but by action, by doing something.“
Why did you choose a life of Native Americans?
„It was probably because Karel May gave us an adventure and none of us wanted to become a soviet cosmonaut. And when there were cowboy and Indian, most of us wanted to be Indians. For us, they were – in our idealized perception of them – the most visible role models of natural life. There were crowds on friday afternoon at Prague train station Braník – all people heading somewhere into the forest to experience adventure … When one is young, his cup fills with something. It depends who he meets and what becomes his passion. This is hobby, but also a meaning of life. In a way, it’s an expensive hobby, because gradually you want to have all the things out of deerskin, to have the right beads, not the cheap one, you sew not with a thread, but with a bison’s sinew, you don´t want plastic on a ground, but a skin of the bison … that’s awfully expensive. So it can lead to fanatism. I always said to myself, that I don’t care what I wear, that the important thing is a human essence. When I light a fire in a morning and make coffee for other people – this was my meaning of life. And that will do.“