Powered by Seat

„Mám úžasnou rodinu, jsem zdravý, jsem tady a teď – mám všechno, co potřebuju.“
Vnímal jste to takto vždy?
„To ne, já jsem měl hodně těžkých období. Když mi bylo sedm, utopil se mi táta před očima. Dlouho jsem hledal sám sebe. Máma byla bohém a taková ta citová studnice, kterou má každý člověk, moc naplněná nebyla. Měl jsem pak období ‚víno, ženy, zpěv‘ a okusil jsem i nějaké drogy. Vylezl jsem z toho a dá se říct, že jsem si na tom vyrost. Teď se věnuji terapiím a jsem lektor osobního rozvoje. Myslím si, že jsem díky mým zkušenostem schopný být více empatický vůči lidem, co zažili něco podobného.“

/

“I have a wonderful family, I am healthy, I am here and now – I’ve got everything I need.”
Did you always see it this way?
“No, I’ve had a lot of tough times. When I was seven, my dad drowned in front of my eyes. I was searching for myself for a long time. My mom was a bohemian and this kind of emotional fount, which every person has, wasn’t filled in my case. Then I had a period of ‘wine, women and song’ and I tried drugs as well. I got out from it and I can say that I grown through it. I am now doing therapies and courses of personal development. Thanks to my experience, I think I am able to be more empatic towards people who’ve gone through similar things.”