Powered by Seat

HOPRG_458a

„Vím dopředu, co se stane v budoucnosti. Mám to tak od mala, to je dar. Zachránila jsem díky tomu spoustu lidí, protože jsem vždy věděla, co udělat.“
Kdy jste si to poprvé uvědomila?
„Jako malé dítě. Byla válka, Američani bombardovali Prahu a já jsem vtáhla maminku, sestru a bráchu do špajzu. Silně jsem cítila: ‚Jdi tam!‘. Celý byt byl vymlácený, spadlo to o dva baráky vedle. Zabilo mi to kamarády, ale my jsme se zachránili.“

/

„I know what will happen in the future. It’s been like that since I was little, it’s a gift. I saved many people because of it, I always knew what to do.“
When did you realize it for the first time?
„As a child. Americans were bombarding Prague during the war and I dragged my mom, sister and brother into a pantry. I strongly felt: ‚Go there!’. All the apartment was smashed up, the bomb had fallen down two houses next to ours. My friends were killed, but we saved ourselves.“