Powered by Seat

HOPRG_470a

Jaký byl zlomový okamžik vašeho života?
„Když jsem se seznámil s muzikantem Pavlem Klikarem, už je to třicet let. Pozval mě do Prahy a dostal mě k předválečné taneční muzice, které mě doprovází dodnes. Není to muzika nijak složitá, ale je hezká a optimistická.“

/

What was turning point of your life?
„When I met musician Pavel Klikar thirty years ago. He invited me to Prague and got me to pre-war dance music which accompanies me until today. This music is not sophisticated, but it’s nice and optimistic.“