Powered by Seat

HOPRG_474a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„O životě. O tom, jak plyne. Tak se chodím dívat na řeku.“
A jak pro vás plyne?
„Dobře.“
Byla doba, kdy tak dobře neplynul?
„No jistě.“
Jaký byl nejtěžší okamžik, co jste prožila?
„Rozvod.“
Jakým způsobem vám změnil život?
„Sebrala jsem se, zvedla hlavu a šla dál. Dnes pracuji jako kouč sebedůvěry a porozvodových stavů. Vytvořila jsem koučinkový program, napsala k tématu X článků …“
Co v těch článcích říkáte?
„Že život jde dál.“

/

What’s on your mind lately?
„Thoughts about life. About how it flows. So I am coming here to watch the river.“
How does life flow for you?
„Rightly.“
Was there a time when it wasn’t flowing so rightly?
„Of course.“
What was the most difficult moment you experienced?
„Divorce.“
How did it change your life?
„I pulled myself together, raised my head and went on. Now I work as a coach of self-confidence and after-divorce states. I wrote a numerous articles, made a coaching programme …“
What do you say in these articles?
„That life goes on.“