Powered by Seat

HOPRG_511a

„Zlomový okamžik mého života se odehrál před dvěma a půl lety, to mi zemřela žena. Můj život zprázdněl.“
Jak jste se se ženou seznámili?
„Poznali jsme se přes její profesi. Jeden můj kamarád se vyboural, jeho žena se v autě zabila, a ona byla ARO-vá lékařka, kde on byl v ošetřování. Tak vidíte, smrt na začátku, smrt na konci.“

/

„Turning point of my life occured, when my wife died two and half years ago. My life became emptier.“
How did you meet you wife?
„We got to know each other through her profession. A friend of mine had a car accident, his wife died a he ended up at hospital’s resuscitation ward where she worked as a doctor. You see, death at the beggining, death in the end.“