Powered by Seat

HOPRG_517a

„I’ve been working on this book, in bits and pieces, for couple of years now. It’s finally really coming together.“
Are you using your experience of living in Prague in the book?
„There is a whole portion of the book that will be starting in Prague. In some ways, this is me taking all of my own stories from life, and from things that I made up, and trying to put them together into one coherent story about the world.“
What is the most difficult thing about doing this?
„Life isn’t really a story, life is just life. So, in some fashion, I am just making up these meaningful stories from my life. The hard part is, that I have to stop having fun, stop travelling around, sit and write a book.“

/

„Píšu tuhle knihu, po kouskách, už několik let. Už se konečně blíží k dokončení.“
Využíváte při psaní vaši zkušenost života v Praze?
„V knize bude celá jedna část, která bude v Praze začínat. Dá se říci, že si beru příběhy z mého vlastního života a příběhy, které jsem vymyslel a snažím se je dát dohromady v jednu ucelenou výpověď o světě.“
Co je na tom nejtěžší?
„Život ve skutečnosti není příběh, život je prostě život. Takže si ty smysluplné příběhy ze svého života v jistém smyslu vymýšlím. Nejtěžší je přimět se skoncovat s užíváním si a s cestováním. Sednout si a napsat knihu.“