Powered by Seat

HOPRG_521a

„Dřív jsem hodně žil nočním životem, teď žiju denní život.“
V čem se liší?
„Noční život je všeobecně nezdravý – žil jsem ho dvanáct let a bylo tam hodně násilí, hodně problémů. Hlídal jsem podniky, noční kluby … V denním životě se člověk ráno nasnídá s rodinou, s dětmi, a jde do toho dne tak nějak v klidu.“

/

„I used to live night life a lot, now I live a day life.“
What´s the difference?
„A night life is generally unhealthy – I lived it for twelve years and there was a lot of violance, a lot of problems. I used to guard bars, night clubs … In day life one has a breakfast in a morning with his family, with children, and goes on into the day somehow calmly.“