Powered by Seat

HOPRG_526a

Co je v životě nejkrásnější?
„Když fungují vztahy v rodině.“
Co pro to děláte?
„Snažím se nebýt sobec, nedělat si radosti jen pro sebe. Myslím si, že člověk je obdarovaný tím, když pro druhého udělá něco dobrého, když se něčeho v jeho prospěch zřekne.“
Kdy jste se naposledy takto něčeho zřekl?
„Rád jezdím na hory a letos jsem je vynechal. Abych mohl být s rodinou.“

/

What is the most beautiful thing in life?
„When relationships in a family are good.“
What do you do to make it so?
„I am trying not to be selfish, not to make pleasant things only for myself. I think that one receives something each time he does a good thing for another person. When he waives something in favour of somebody.“
When did you recently waive something like that?
„I enjoy going to the mountains and this year I skipped the opportunity to go. In order to be with my family.“