Powered by Seat

HOPRG_533a

„S čím teď v životě nejvíc bojujete?“, zeptal jsem se.
Nejprve se zasmál, pak se dlouze zamyslel a pomalu řekl: „Je mi dvaačtyřicet, mám za sebou leccos. Žil jsem šest let s o sedmnáct let mladší holkou a bylo mi dobře, jak nikdy v životě. Teď se ode mne stěhuje. A já ji nechávám jít.“

/

„What is your greatest struggle right now?“, I asked.
First he laughed, then he was thinking for a long while and slowly said: „I am fourty-two, I’ve been through a lot of things. For six years, I lived with a girl who was seventeen years younger than me and I felt good as ever. Now she is moving away from me. And I am letting her go.“