Powered by Seat

HOPRG_537a

„Já jsem po noční, tak to pak nějak upravte.“
Co děláte za práci?
„Přeprava osob, už sedmnáct let.“
Co jste se o lidech díky této práci dozvěděl?
„Noční život, ten je tedy zajímavý. Lidé, co jezdí v noci, jsou úplně jiní než ti, co jezdí přes den. Když je ve dne potkáte na ulici, tak jsou to třeba manažeři, úředníci, novináři … a v noci? To je zvěř.“

/

„I am after a night shift, so edit the picture later.“
What kind of job do you have?
„Transport of people, for seventeen years already.“
What did you learn about people through this job?
„Night life is really … interesting. People whom I am transporting during the night are completely different during the day. When you meet them on a street at daylight, they are managers, clerks, journalists … at night? They are animals.“