Powered by Seat

HOPRG_527a

„Synáček už je velký, tak se musí starat.“

/

„My son is a big boy now, se he has to take care.“