Powered by Seat

HOPRG_534a

„Dělám tady v kavárně a bojuju s tím, že lidé jsou nevychovaní. Něco takového jako pozdravit, poděkovat a poprosit by v životě mělo existovat.“
Měl jste v poslední době i nějakou dobrou zkušenost s hosty?
„Zrovna včera – čtyři turisté za mnou přišli, poděkovali, podali mi ruku a řekli, že to bylo zatím to nejlepší, co tady v Praze zažili. To vás tak strašně potěší … ještě doma pak usínáte s tím, že to dnes dopadlo dobře. Ale bohužel se to stane tak jednou za půl roku.“

/

„I work here in the café and I struggle with bad manners of people. Things like saying ‚hi’, ‚thank you‘ and ‚please‘ should exist in life.“
Did you have some positive experience with guests recently?
„Just yesterday – four tourists came to me, thanked me, shook my hand and said that it was the best experience they had in Prague so far. Such a thing makes you so happy … at the end of a day you are falling asleep with a feeling that all went well today. But, sadly, that happens maybe once in half a year.“