Powered by Seat

HOPRG_539a

„Tenhle konzumní způsob života nechápu. Jediný pořádný majetek co mám, je tahle koloběžka. Myslím si, že majetek není reálná záležitost, je to jen iluze. To jsou věci, které člověk používá a ne které vlastní. Kvůli věcem a jejich získávání se přeci nevyplatí ztratit život.“
Jak jste k tomuto náhledu na svět dospěl?
„Zlomový oklamžik byl asi první cesta do ciziny. To jsem zjistil, že existuje i jiný vesmír, než tento. Tři měsíce v Indii, to byla sranda. První dny jsem byl v šoku, hodně žebráků. Pak jsem zabloudil někde v Andhra Pradeshi – úplně mimo civilizaci – do takové vesnice z kravských hoven. A ti lidé mi přišli nějací jiní. Koukali zajímavě, ale nechtěli mě osomrovat o peníze. Když jsem jim je dával, tak je nechtěli. A pak mi došlo, že je neznají – že mají své políčko rýže, svoji krávu, když jsou bohatší, a to jim stačí.“
V tu chvíli jste si řekl, že byste takto chtěl žít také?
„No, chtěl … spíš, že i takhle bych mohl být šťastný. Jen kdybych to měl v hlavě nastavené jako oni.“

/

„I don’t understand this consumer way of life. The only proper possession I have is this scooter. I think that property isn’t a real thing, it’s just an illusion. Those are things that one is using, not which he possesses. It’s not worth it to loose life bacause of things and while gaining it.“
How did you reach this world view?
„A turning point was probably my first journey into a foreign country. I found out there is a different universe than this. Three months in India, that was fun. First days I was shocked, a lot of beggars. Then I got lost somewhere in Andhra Pradesh, completely outside civilization, and found myself in this village made out of cow’s turds. And the people seemed somehow different to me. They were watching me with interest, but they didn’t want to get money from me. When I was giving them some, they were refusing. And then I realized, that they don’t use money – that they have their rice field, their cow, if they are wealthier, and that’s enough for them.“
In that moment you said to yourself that you want to live like that as well?
„Well, want … more like that I realized, that I could be happy also this way. If only I had the same mind-set as them.“