Powered by Seat

HOPRG_536a

„Je to můj výrobek.“
Jak jste k tomu přišel, že jste začal vyrábět dýmky?
„Chtěl jsem si totiž nějakou pořídit a oni to podražili tak, jak nic jiného. Dřív takováhle dýmka stávala sedmnáct korun, teď stojí tři až pět tisíc. Tak jsem si řek: ‚Tak si trhněte nohou, já si jí vyrobím‘.“
Co na tom bylo nejtěžší?
„Vůbec nic. Já jsem pracoval ve strojírenství – pilník, stroje, to pro mě není žádný problém.“

/

„That’s my product.“
How did it happen that you started making pipes?
„I wanted to buy one, but they made it very expensive. Pipe like this used to cost seventeen crowns, not it’s three to five thousands. So I said to myself: ‚Up yours! I am gonna make it myself’.“
What was the hard part about it?
„Nothing at all. I used to work in mechanical engineering – file, machines, that’s no problem for me.“