Powered by Seat

HOPRG_576a

„Chtěla bych studovat filmovou režii.“
Co byste svými filmy chtěla vyjádřit?
„Třeba … no, jak je život krásný. Teď jsem tedy nedávno měla takovou tmavou chvilku, kdy se mi to všechno vypařilo. Ale pak se takhle zabořím do Čapka … mě hrozně fascinuje štěstí v životě člověka. Je tam chvilku, ale prostě je tam chvilku, protože tam má být jenom chvilku. Abychom pak zase lapali po dechu. A stále ho hledali, stále se o něj snažili. Takhle dokolečka, jako když si štěňátko honí ocásek.“
Jaká byla poslední chvilka štěstí, kterou jste prožila?
„Když někdy chodím běhat, tak roztáhnu ruce. Pokud takhle najednou cítím svobodu, tak jsem prostě šťastná.“

/

„I would want to study film directing.“
What would you like to express with your films?
„Perhaps … well, how beautiful life is. Although I just had this dark moment recently, when everything vanished. But then I bury my head into a book by Čapek … I am totally fascinated by happiness in a life of a person. It’s there just for a moment. But it’s like that, because it’s supposed to be there just for a moment. For us to gasp for breath again. To keep searching for it, keep trying. Round and round, just like puppy chasing its small tail.“
What was the last moment of happiness you experienced?
„When I go to run sometimes, I spread out my arms. If I suddenly feel free like this, I am just happy.“